För fyra år sedan anklagades Hagakliniken för att ha lurat skattebetalarna på minst 1 005 447 kronor genom ”systematiskt fusk”.

Regionen sa upp primärvårdsavtalet med kliniken och polisanmälde dess ägare, doktor Ali Hajimirsadeghi, för grovt bedrägeri.

Det ledde till en tvist som nu lösts: Regionen betalar dels den summa på 1 005 447 kronor plus ränta som kliniken påstods ha lurat till sig och dels 3 000 000 kronor för bland annat advokat- och utredningskostnader som Hagakliniken haft på grund av tvisten.

Att regionen skulle ha begått något fel medges dock inte i det förlikningsavtal som nu träffats.

– Jag är nöjd med uppgörelsen, säger Ali Hajimirsadeghi.

Han har långt tidigare friats från anklagelserna om bedrägeri och nu också fått löfte om att regionen inte ska missgynna Hagakliniken i samband med framtida upphandlingar av vård.

Det var sedan polisutredningen om misstänkt bedrägeri lagts ned som Ali Hajimirsadeghi stämde regionen och krävde skadestånd som Spanaren tidigare berättat (Hagakliniken kräver regionen på 38 miljoner i skadestånd).

”Saknar hållbart underlag”

Han anklagade regionen för godtycke och illojal maktanvändning.

I det fick han oväntat stöd av Frank Andersson (S), då ordförande i den sjukvårdsnämnd som tecknat avtal med Hagakliniken.

– Hade vi vetat i presidiet (= vi politiker) så hade vi försökt stoppa detta, sa Frank Andersson om beställardirektörens Ralph Harlids agerande mot Hagakliniken.

Han sa också att Hagakliniken kommer att vinna i rätten eftersom regionen ”saknar hållbart underlag för sina anklagelser om fusk”.

Då hade Frank Andersson redan agerat för att rädda Citysjukhuset +7 som anklagats för fusk på samma sätt – om än mer omfattande – än Hagakliniken.
Direktören flyttade
I förlikningsavtalet sägs bland annat att parterna har olika uppfattningar om huruvida den granskning regionen genomförde gjorts på rätt sätt. Där sägs också att ”avtalet utgör inte och ska inte heller tolkas som någon form av erkännande av ansvar eller medgivande av tvistig omständighet från någon parts sida”.
Hur utomstående tolkar avtalet kan dock inte regleras i den förlikning som sannolikt underlättats av att tidigare beställardirektören Ralph Harlid flyttat till Blekinge.
”Min tolkning är att regionen är feg och inte vågar göra upp i rätten utan väljer att göra upp bakom stängda dörrar.
Man vill inte ha offentlig smutsig rättegång …  Att man gjorde upp i godo med +7 som var ett värre case kanske spelar in … ”, säger en privat aktör inom sjukvårdsområdet.
Också Ralph Harlid har sagt att uppgörelsen med Citysjukhuset +7, som regionens toppolitiker (M+S) pressade honom att ta fram, skadade regionens sak i tvisten mot Hagakliniken.
Läs också Spanarens tidigare artiklar om politikermyglet kring Citysjukhuset +7:
Frank Andersson (S) gjorde upp med Citysjukhuset för att rädda S i valet
Sjukvårdsskandalens bakgrund
Göteborgsandan och korruptionen som inte tagits på allvar
Jan Hallberg: Skulle jag inte få kontakta vänner för att förhindra rättsövergepp?
Efter Spanarens avslöjande: Revisorer kritiserar toppolitiker för mygel och vänskapskorruption
Frank Andersson (S) beredd att avgå efter Spanarens avslöjande
Frank Andersson: ”Bra att känna inflytelserika personer”
Primärvårdsdirektören: ”Befängt hantera privata vårdgivare annorlunda”
Röster om affären Citysjukhuset +7
Citysjukhuset slår tillbaka mot ”maktmissbruk”
Föregående

Folkomrösta om Heden!

Nästa

Ny generaldirektör skall utses för Havs- och Vattenmyndigheten