Offentlighetsprincipen för viktig för att styras av beslut i Europadomstolen

Jan Strid

SVERIGE HAR FÅTT ett problem med offentlighetsprincipen genom att en domstol vägrat att lämna ut domar till rättsdatabasen Lexbase med […]

Läs mer

Hiltons bok om den siste teaterdirektören en lysande skildring av det förödande drevet

Jan Strid

ÄVEN OM JAG inte är någon bokrecensent vill jag rekommendera den bok som är den bästa jag läst på mången […]

Läs mer

Vilken nytta gör institutet för mänskliga rättigheter?

Jan Strid

EN NY ÅRSRAPPORT har kommit från institutet för mänskliga rättigheter. Detta institut inrättades 2022. Institutets uppgifter framgår av lagen om […]

Läs mer

Personkryss har skapat många politiska vildar – El-Haj är ett undantag

Jan Strid

UNDER DE SENASTE dagarna har vi haft en diskussion om personkryss på valsedeln. Diskussionen har rört den socialdemokratiske riksdagsledamoten El-Haj, […]

Läs mer

Kommunal miljardaffär – då får varken fullmäktige eller styrelsen vara med

Börje Andersson

VEM DET ÄR som kör? Det är ju jag, säger Långben medan han sitter i husvagnen. Vilka som kör Göteborgs […]

Läs mer

Utköp ett kostsamt offentligt oskick

Jan Strid

I FÖRRA VECKAN kunde vi läsa i bland andra Spanaren.se att det kommunala bolaget Poseidon hade avskiljt sin verkställande direktör […]

Läs mer

Oegentligheterna i Poseidon visar att korruptionen i Göteborg lever

Börje Andersson

NÅGON SOM FRUKTAT att den göteborgska korruptionen skulle vara avskaffad? Sänk axlarna. Poseidon har dämpat oron. Avslöjanden om en rad […]

Läs mer

Metod, urval och svarsfrekvens avgörande för undersökningars pålitlighet

Jan Strid

NÄSTAN DAGLIGEN HÖR vi om opinionsundersökningar av olika slag. De som får störst uppmärksamhet är nog de politiska som mäter […]

Läs mer

Västlänken – ett tomhetens nationalmonument som gått i arv

Börje Andersson

SJÄLVKLART BLIR VÄSTLÄNKEN mycket dyrare än beräknat. Självklart försenas Västlänken ordentligt. Självklart blir det strid om vilka som ska betala […]

Läs mer

Hur användbar är hotskalan i vår vardag?

Jan Strid

PÅ SENARE TID har vi i allt högre grad hört om hotnivåskalan, nu senast att värdet på skalan hade ökat […]

Läs mer
1 2 3 28