I FÖRRA VECKAN kunde vi läsa i bland andra Spanaren.se att det kommunala bolaget Poseidon hade avskiljt sin verkställande direktör från sin tjänst och att hon erhöll 2 miljoner kronor i något slags avtalat avgångsvederlag.
Orsaken var en visselblåsarrapport som beskyllde henne för vänskapskorruption men också att kontoret präglades av usel psykosocial arbetsmiljö och tystnadskultur med mera.

DETTA ATT KÖPA ut chefer år ett oskick (och till och med olagligt inom kommunallagen) inom offentlig sektor. Att det är vanligt inom privat sektor spelar mindre roll då utköpet sker med bolagens egna pengar till skillnad mot offentlig sektor då det ju där handlar om medborgarnas pengar.

FÖR ATT SKAFFA mig mera information läste jag de offentliga chefernas fackliga organisationers hemsidor. Där står bland annat att bli utköpt sker vanligen när arbetsrätten inte tillåter en uppsägning men där arbetsgivaren önskar avsluta anställningen.
Statliga myndigheter lägger hundratals miljoner på utköp trots uppmaningar från arbetsgivarverket att vara restriktiva.

VIDARE MENAR DE offentliga facken att det är alltför lätt att köpa ut personer, sett ur personernas synvinkel. Jag ser det mera ur samhällets synpunkt.
Hur mycket pengar går ut ur de kommunala kassorna till utköp av chefer som man av olika anledningar inte vill behålla. Där får man väl följa arbetsrätten, att antingen avskeda (om anledning finns) eller säga upp (om anledning finns).

MEN ATT AVTALA om skiljande av anställning med utköp bör inte förekomma inom offentlig sektor.

Föregående

Byggkrisen skapar bostadskris som drabbar de svagaste hårdast

Nästa

Sverige sportsligt överlägset - men gemensamt utbyte i fokus i Åby Isstadion