För en tid sedan rapporterade Spanaren att Trafikverket hade kuppat igenom fortsatt byggande av en del av etapp Haga i Västlänken i området Rosenlund vid gamla skattehuset.
Kuppen bestod av att avtal Trafikverket tecknade med en ny entreprenör, PEAB Anläggningar, utan att ha några pengar. Ingen annan avtalstext har offentliggjorts.
I avtalet finns därför inte angivet vad delprojektet får kosta. Inte heller finns några sanktioner om PEAB inte skulle hålla tiden eller eventuellt inte klarar av uppgiften.

PEAB avslöjade på sin hemsida, när avtalet var undertecknat, att att uppdraget var värt en och en halv miljard. Det är pengar i den så kallade riskreserven som Trafikverket avser att ”låna tillfälligt” ur budgeten för Västsvenska paketet, i vilket Västlänken ingår.

Förvaltningsdomstolen gav Trafikverket grönt ljus
När nätverket Stoppa Västlänken Nu fick höra talas om Trafikverkets kupp anmäldes händelsen till förvaltningsdomstolen, dels med begäran om inhibering, tillfälligt uppskjutande av delprojektet, dels ett klargörande huruvida avtalet utan byggkostnad angiven kunde anses ha tillkommit i laga ordning.
Förvaltningsdomstolen svarade för en tid sedan att någon inhibering inte var aktuell och gav Trafikverket besked om att bygget kunde igångsättas.
– Något annat besked hade jag innerst inne inte heller räknat med, kommenterar Mats Lövgren vid samtal med Spanaren. Han är samordnare och som bekant drivande kraft i nätverket.

Granskning utan hopp om bättring
Mats Lövgren berättar att myndigheten Trafikanalys har fått regeringens uppdrag att granska hur Trafikverket hanterar sina kontrakt och kostnader.
– Det kommer oavsett kritik knappast att ge någonting, säger han och påminner om att Riksrevisionens svidande kritik av Västlänken för ett antal år sedan bara rann ut i sanden.

Hur skall det gå för Paddanbåtarna?
Mats Lövgren berättar också att Trafikverket i vattendomen för kanalen genom Rosenlund uppgav att det kommer att byggas en akvedukt framför gamla skattehuset så att Paddanbåtarna skall kunna bedriva sin trafik.
– Den akvedukten tror jag inte alls kommer att byggas, hävdar Mats Lövgren. Paddan fyller 80 år i år och det här kan bli sista säsongen de kan köra båtarna. Så den som aldrig åkt Paddan kanske skall passa på…

Thomas Buskhagen
Thomas Buskhagen.

Arbetet vid Rosenlund har påbörjats
På grund av förvaltningsdomstolens godkännande har PEABs arbete med deletapp Rosenlund tedan påbörjats, vilket redan har har dokumenterats i bilder av Thomas Buskhagen, ordförande i Västsvenska folkinitiativet, som också är stark motståndare till Västlänken.
– Jag har gått runt hela byggarbetsplatsen och tagit nya bilder, men egendomligt nog har varken PEAB eller deras underentreprenör, som gräver en djup grop just nu. satt upp några upplysande skyltar som brukligt är, säger Thomas Buskagen.

Vad kommer hela bygget att kosta – när det blir färdigt?
Hela budgeten för Västlänken om 20 miljarder kronor i 2009 års prisvärde är förbrukad – till halva Västlänken. Omräknat idag för inflation och järnvägsindex cirka 32 miljarder kronor.
Under det senaste halvåret har kostnaderna för bygget landat på en halv miljard i månaden trots att arbetet med etapp Haga legat nere.
Ingen, framför allt erfaret fackfolk, tror att resten av Västlänken kommer att bli billigare. Drygt 30 miljarder ytterligare alltså. Vem, eller vilka, slantar upp sådana belopp?

Trafikverket funderar vidare på finansieringen
För att få reda på hur det går med den saken skickade Spanarens medarbetare ett mejl till Jörgen Einarsson. Han är regionchef i Trafikverket och har fått uppdraget att förhandla fram finansiering för resten av Västlänken.
Mejlet skickades 23 april, för drygt 14 dagar sedan alltså, och hade följande lydelse:

”Hej. Jag hörde bl a i P4 Göteborg nyligen att det är du som har till uppgift att inom Trafikverket ordna finansiering för byggandet av resten av Västlänken när pengarna definitivt har tagit slut framåt hösten. Jag, som har skrivit mycket om Västlänken sedan byggstarten 2018, men framför allt läsarna, undrar hur det går att samla in alla nya miljarder som behövs.
Tacksam om du berättar lite om dina tankar kring uppdraget och om dina sonderingar bland tänkbara finansiärer.
De bästa hälsningar
Tord Melander
medgrundare och medarbetare i nättidningen Spanaren, som görs i Göteborg och som fyller tio år i maj.”

Jörgen Einarsson har ännu inte besvarat mejlet. Spanaren fortsätter följa den spännande utvecklingen.

Föregående

Sjöfartsverket startar uppdatering av 1800-talsuppgifter i sjökorten

Nästa

Public service toppar i senaste Mediabarometern