Under torsdagen genomförde Trafikverket den avtalskupp Spanaren varslade om strax före påskhelgen.
Det skedde genom att verket tecknade avtal med PEAB Anläggningar gällande färdigställande av deletapp Rosenlund i bygget av tågtunneln Västlänken under Göteborgs centrum.
Kontraktet undertecknades utan att Trafikverket har någon budget att betala sina fakturor med. Det innebär så småningom att avtalsparterna i projekt Västlänken, Göteborgs kommun, Västra Götalandsregionen och Staten, kommer att avkrävas betalningsansvar.

Spanaren har bett Mats Lövgren, administratör i nätverket Stoppa Västlänken Nu, med 8 600 medlemmar, om en kommentar men han hänvisade till nätverkets skriftliga kommentar till avtalet.
Det som är märkligt med det kuppartade avtalet är inte bara det att Trafikverket saknar pengar att betala framtida fakturor med, vilket har varit känt sedan länge, utan också avsaknaden av vitesbelopp.

Kontrakt värt 1,5 miljarder
Nätverket har för en gångs skull skaffat sin information från annat håll än Trafikverket, nämligen från entreprenören PEABs hemsida.
Det är där texten i kontraktet har publicerats. Anledningen är att PEAB, som är börsnoterat, är skyldigt att återredovisa information som kan påverka aktiekursen (vilket den inte visat sig göra än i varje fall).
Det mest sensationella i kontraktet är emellertid att det inte innehåller någon uppgift om vad PEABs byggande får kosta. Det finns helt enkelt ingen kontraktssumma angiven i kontraktet
I själva pressmeddelandet skriver dock PEAB att kontraktssumman är en och en halv miljard kronor.

”Ugglor i mossen kunde anas tidigt”
Mars Lövgren kommenterar:
”Tidigare i år beskrevs i media det avtal som får ses som synnerligen anmärkningsvärt och går ifrån praxis i hur Trafikverket har skrivit avtal med övriga entreprenörer där kontraktssumma har skrivits ut i kombination med vite ifall kostnaderna överskrids. Då anades det ugglor i mossen.”
Något vitesbelopp finns inte angivet i avtalet med PEAB. Inte heller om det utgår något vite ifall arbetet inte skulle vara klart 15 december 2029, som anges i texten. PEAB kan med andra ord bygga på i sin egen takt utan att riskera någonting ekonomiskt.

”Avtalet en guldkalv för PEAB”
Längre fram i kommentaren beskriver Mats Lövgren det ovanliga och opreciserade avtalet som en kassako eller guldkalv för PEAB Anläggningar.
Nätverket Stoppa Västlänken Nu har tidigare aviserat tre åtgärder som kommer att behöva genomföras om Trafikverket skulle göra allvar av sin sin avtalsplan:
* Anmälan till Förvaltningsrätten
* Anmälan till Justitieombudsmannen
* Begäran om en polisutredning gällande egenmäktigt förfarande.

Föregående

Nya hyror klara för mer än 5 000 hushåll

Nästa

Flerårsavtal ger nya höjda hyror klara för Framtidens 76 000 hushåll