Årets hyror för Framtidenkoncernens cirka 76 000 hyresgäster i Göteborg är klara.
Men det handlar om två överenskommelser. En gäller bostadsbolagen Poseidon och Familjebostäder och är tvåårig. Den andra löper över tre år och gäller Bostadsbolaget och Gårdstensbostäder. I bägge fallen handlar det om hyreshöjningar.

I botten ligger ett beslut från tvistlösningsorganet Hyresmarknadskommitten HMK. Där hamnade nämligen årets hyresförhandlingar sedan Framtiden valt att stranda de lokala förhandlingarna.
Kraven från koncernen låg då på 6,95 procent – ett krav som Hyresgästföreningen vägrade acceptera och sade blankt nej till.

Sofi Bringsoniou
Sofi Bringsoniou

Tvåårigt avtal med höjningar 2024 och 2025
HMK har nu fattat sitt beslut. Det innebär ett tvåårsavtal där hyran första året höjs med 5,35 procent och nästa år med 4,45.
– Många hyresgäster har det tufft i den ekonomiska kris som vi befinner oss i och vi har gjort allt vi kan för att hålla nere hyrorna. Vi är besvikna över att de kommunala bolagen inte visat större hänsyn för hyresgästerna, säger Sofi Bringsoniou, förhandlingschef hos Hyresgästföreningen i västra Sverige.

Treårigt lokalt avtal för två bostadsbolag
Trots beslutet från HMK har de lokala förhandlingarna fortsatt. De har resulterat i en treårig överenskommelse med kommunala Bostadsbolaget och Gårdstensbostäder som tillsammans har 28 000 hyresgäster.
Första året, alltså i år höjs hyran med 4,45 procent. Nästa år blir höjningen 4 procent och år tre 3,5 procent.

Eva Paulson Framtiden
Eva Paulson

– Den treåriga överenskommelsen innebär en större risk för Framtiden-koncernen men givet det tuffa ekonomiska läget känns det bra att vi kan bidra till förutsägbarhet och stabilitet genom fleråriga överenskommelser, säger Eva Paulson, hyresmarknadschef hos koncernen.

Retroaktiva hyror för 48 000 hushåll
För den tvååriga överenskommelsen har Framtiden valt att låta den gälla från 1 mars istället för januari. Det innebär att de omkring 48 000 hushåll som bor hos Poseidon och Familjebostäder får betala höjningen retroaktivt för mars och april. Den retroaktiva hyran tas ut under tre månader med start i maj.
Den treåriga överenskommelsen gäller från 1 maj i stället för april och därmed utgår ingen retroaktiv hyra.

Koncernchefen inbjuder till ändrat avtal
Framtidens vd Terje Johansson erbjuder nu även Familjebostäder och Poseidon att teckna ett treårsavtal.

Terje Johansson, Framtiden
Terje Johansson

– Om Hyresgästföreningen vill omvärdera sitt beslut gällande Poseidon och Familjebostäder går det bra att träffa en överenskommelse även för dem. Villkoren blir i så fall desamma som för Bostadsbolaget och Gårdstensbostäder. Om intresse finns för en sådan lösning behöver vi besked inom två veckor, säger han.
Hyreshöjningarna kommer att differentieras utifrån bland annat läge och standard. Det innebär att vissa lägenheter kan få en högre höjning, andra en lägre.

Föregående

Trafikverket skriver nytt avtal för Rosenlund - utan budget och vitesföreskrifter

Nästa

Regionen dubblar statens insats i sjukhusvården