Ekonomin för Västra Götalandsregionen, främst sjukhusens stora underskott, var huvudfrågan på tisdagens Regionfullmäktigesammanträde i Vänersborg. Fullmäktige beslutade därför om ytterligare ett tillskott på en miljard kronor utöver den miljard, som regeringen aviserat i den kommande vårändringsbudgeten. Det betyder ca två miljarder kronor till för sjukvården i regionen.

Detaljbudgeten 2024-2026 visar att Västra Götalandsregionens ekonomiska läge är mycket ansträngt och att sjukhusens ekonomiska situation är sämre än på många år.
Fullmäktige beslutade hur tillskottet på ca 990 miljoner kr som regeringen aviserat ska fördelas.
Regionfullmäktige beslutar även att sjukhusförvaltningarna tillåts att gå med underskott på sammanlagt en miljard kronor för 2024. Åtgärden är tillfällig för 2024 och föreslås för att sjukhusförvaltningarna ska kunna hantera ökade pensionskostnader och utgifter på grund av inflation och svag kronkurs.

Ytterligare miljard från regionen
Fullmäktiges beslut, som bygger på förslaget från de rödgröna partierna i Regionstyrelsen, kritiserades av oppositionen som hade egna förslag.
Beslutet blev ändå en miljard kronor till för att underlätta för sjukhusen att räta upp ekonomin.
Regionfullmäktige poängterar att det arbete som pågår med att bryta kostnadsutvecklingen och ansträngningarna för att få en ekonomi och verksamhet i balans inte får avstanna.

Fler beslut om ekonomin
Regionfullmäktige beslutar att fördela det förstärkta sektorsbidraget på 990 miljoner kronor till Västra Götalandsregionen enligt följande:
840 miljoner kronor fördelas i enlighet med tidigare fördelningsnyckel och 150 miljoner kronor omfördelas till Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden för ytterligare insatser för att öka tillgängligheten till vård, under förutsättning att regeringen beslutar i enlighet med regeringens förhandsbesked om den kommande vårändringsbudgeten.
Regionfullmäktige avslår styrelsen för Regionhälsans ansökan om att använda 9 miljoner kronor av eget kapital.
Regionfullmäktige godkänner styrelsen för Göteborgs Symfoniker AB:s ansökan om att lösa upp 5,2 miljoner kronor av obeskattade reserver.

Underskottet på en miljard kronor ges tillfällig acceptans
Regionfullmäktige beslutar att tillåta sjukhusförvaltningarna att kunna gå med sammanlagt 1 000 miljoner kronor i underskott för 2024. Detta är en tillfällig åtgärd under 2024 för att hantera ökade utgifter beroende på ökade pensionskostnader, inflation och svag kronkurs. Underskotten fördelas enligt följande:
* Sahlgrenska Universitetssjukhuset 476,6 miljoner kronor
* NU-sjukvården 163,7 miljoner kronor
* Södra Älvsborgs Sjukhus 123,5 miljoner kronor
* Skaraborgs Sjukhus 142,5 miljoner kronor
* Sjukhusen i väster (Alingsås lasarett, Angereds Närsjukhus, Frölunda Specialistsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus) 93,7 miljoner kronor

Beslut efter flera voteringar
Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna hade egna yrkanden.
Moderaterna deltar inte i beslutet om en punkt.
Ärendet avgjordes genom flera voteringar.

Ytterligare sex statliga miljarder kronor till de 21 regionerna
Det var i samband med regeringens och samarbetspartiernas presentation den 4 mars i år som förslaget kom att ge mer resurser till vården, som drabbats av kraftigt ökande kostnader bland annat på grund av inflationen i kombination med stora pensionsavsättningar, som har slagit hårt mot regionernas ekonomi.
Landets 21 regioner tilldelas därför sex miljarder kronor extra.

”Tillskott utan formella motkrav”
”Detta är medel som förstärker det befintliga sektorsbidraget och är ett tillskott som görs utan formella motkrav för att kunna användas under 2024. Förväntan är att regionerna använder pengarna för att undvika uppsägningar av vårdpersonal inom kärnverksamheten”, löd bland annat motiveringen.

Beslut i riksdagen 15 april
Regeringens förslag ingår i den kommande vårändringsbudgeten, som lämnas till riksdagen för beslut den 15 april i år.
Fördelningen utgår ifrån hälso- och sjukvårdsdelmodellen som används i kostnadsutjämningssystemet och som tar hänsyn till framför allt vårdbehov men också bl.a. glesbygdsfaktorer.
De sex miljarder kronorna kommer, om riksdagens så beslutar, att fördelas per region enligt följande:
Stockholm: 1 267 100 000
Uppsala: 224 600 000
Södermanland: 181 600 000
Östergötland: 271 900 000
Jönköping: 215 200 000
Kronoberg: 119 800 000
Kalmar: 155 200 000
Gotland: 39 900 000
Blekinge: 97 000 000
Skåne: 796 500 000
Halland: 198 700 000
Västra Götaland: 990 400 000
Värmland: 176 200 000
Örebro: 181 000 000
Västmanland: 165 100 000
Dalarna: 181 300 000
Gävleborg: 177 300 000
Västernorrland: 150 900 000
Jämtland: 83 300 000
Västerbotten: 166 400 000
Norrbotten: 160 600 000
Beloppen är avrundade till närmaste 100 000-tal.

Föregående

Flerårsavtal ger nya höjda hyror klara för Framtidens 76 000 hushåll

Nästa

Nätverket har lämnat in sin begäran om stopp för fortsatt byggande vid Rosenlund