Michael Olausson Professor
Michael Olausson

En ny metod att återställa njurars tillstånd så att de är i skick att kunna transplanteras kan medföra att många fler patienter i kö för transplantation kan få njurfunktionen tillbaka.
Metoden har utvecklats av professor Michael Olausson vid institutionen för kliniska vetenskaper i Göteborg.

Det är stor brist på njurar för transplantation. Olausson nya metod har potential att öka tillgången på organ så att köerna för njurtransplantation försvinner.

15 miljoner från stiftelse för klinisk studie
Professor Michael Olausson får nu 15 miljoner kronor av Jane och Dan Olssons stiftelse för vetenskapligt ändamål, för att göra en klinisk studie på transplantation av sådana återställda njurar.
– Under tio år har jag utvecklat den här nya metoden för att återskapa njurfunktion från njurar som donerats efter cirkulationsstopp. Forskningen är gjord på gris och ska nu genomföras för första gången på människa, säger Michael Olausson i Jakob Lundbergs intervju på Göteborgs universitets hemsida.

Få njurdonatorer ska bli betydligt fler
I Sverige dör drygt 90 000 personer varje år. Bara några hundra blir njurdonatorer och de har alla avlidit på sjukhus.
Målsättningen med Michael Olaussons forskning är att njurar från minst 6 000 personer som dör av hjärtstopp utanför sjukhus varje år också ska kunna användas till transplantation.

Syrebrist gör organet obrukbart
Det är inte möjligt i dag, då det går för lång tid från donatorns död till att njuren kan opereras in i mottagaren. Det är syrebristen som idag på detta vis gör njuren obrukbar.
Utan rekonditionering har operationsteamet upp till en timme på sig att operera ut njuren från den avlidna personen, spola igenom och kyla ner organet och sedan transplantera in det.
– Det kräver omfattande logistik och ger inte mycket tid att prata med anhöriga. Med den nya metoden blir det gott om tid, och den avlidnes njure måste inte opereras ut direkt, säger Michael Olausson.

Njurarnas tillstånd rekonditioneras
Den nya metoden för så kallad rekonditionering innebär att njuren från en hjärtdöd patient sköljs igenom med en lösning som har precis rätt sammansättning av salter, rätt pH, rätt syremättnad, rätt tryck och rätt temperatur. Detta får de nedbrytande processerna att avstanna och njuren att återhämta sig.
– Vi kan förbättra organen så att de får samma tillstånd som innan cirkulationen upphörde, säger Michael Olausson.
– Dessutom försvinner behovet av hjärt-lungmaskiner och andra stora resurser som är nödvändiga vid dagens transplantationer.

Billigare, enklare och på fler sjukhus
Michael Olausson påpekar, att transplantationerna med denna metod blir billigare och enklare och kan utföras på fler ställen, inte bara på de största sjukhusen.
Kunskapen och metoden kan därmed komma att bli vardag på många sjukhus.
Om Michael Olaussons studie faller väl ut kommer flera tusen njursjuka patienter i Sverige att kunna få en ny njure i stället för att gå på tidskrävande och kostsam dialysbehandling.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset och ambulanssjukvården deltar
Första delen av studien är planerad att påbörjas under hösten.
– Vi hoppas kunna avsluta del I och del II av studien under tre år, säger han.
– Projektet är ett samarbete mellan ambulansverksamheten, akutmottagningen, regionalt donationscentrum i väst (RDC) och transplantationscentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, förklarar professor Olausson.

Föregående

Klubbhuset på Hisingen blev katolsk kyrka

Nästa

Hisingens enda sjukhus hoppas på fortsatt förtroende från regionen