Spanarens redaktion

Sällskapet Spanaren
Org nr 802492-2554
Bankgiro 612-9167

Du kan kontakta oss på
redaktionen@spanaren.se

Du är skyddad av lagen om meddelarfrihet och du behöver inte uppge vem du är, men kontakta oss gärna. Vi kan få mer fakta vid ett samtal, men din anonymitet är skyddad.

Börje Andersson, ansvarig utgivare
borje.andersson@spanaren.se

Per-Arne Fernsund stf ansvarig utgivare

Björn Gustafsson
bjorn.gustafsson@spanaren.se

Annika Larsson

Cege Berglund
cege@spanaren.se

Erik Lindahl
Foto

Eva Heyman

Eva Thorpenberg
eva.thorpenberg@icloud.com

Göran Ekstedt
info@goranekstedt.se

Hans Burell
hans.burell@telia.com

Jan Strid

Mirja Lappalainen

Patrik Paulsson

Per Nygren
per.nygren@spanaren.se

Rosi Tholin

Tord Melander