Spanarens redaktion

Sällskapet Spanaren
Org nr 802492-2554
Bankgiro 612-9167

Du kan kontakta oss på
redaktionen@spanaren.se

Du är skyddad av lagen om meddelarfrihet och du behöver inte uppge vem du är, men kontakta oss gärna. Vi kan få mer fakta vid ett samtal, men din anonymitet är skyddad.

Börje Andersson, ansvarig utgivare
borje.andersson@spanaren.se

Per-Arne Fernsund stf ansvarig utgivare
per-arne.fernsund@outlook.com

Hans Burell

Göran Ekstedt

Eva Heyman

Janne Jingryd

Mirja Lappalainen

Erik Lindahl

Tord Melander

Patrik Paulsson

Jan Strid

Rosi Tholin

Eva Thorpenberg

Anne Wollter