Spanarens redaktion

Sällskapet Spanaren
Org nr 802492-2554
Bankgiro 612-9167

Du kan kontakta oss på
redaktionen@spanaren.se

Du är skyddad av lagen om meddelarfrihet och du behöver inte uppge vem du är, men kontakta oss gärna. Vi kan få mer fakta vid ett samtal, men din anonymitet är skyddad.

Börje Andersson, ansvarig utgivare
borje.andersson@spanaren.se

Björn Gustafsson, stf ansvarig utgivare
bjorn.gustafsson@spanaren.se

Annika Larsson

Cege Berglund
cege@spanaren.se

Erik Lindahl
Foto

Eva Heyman

Eva Thorpenberg
eva.thorpenberg@comhem.se

Göran Ekstedt
info@goranekstedt.se

Hans Burell
hans.burell@telia.com

Jan Strid

Mirja Lappalainen

Patrik Paulsson

Per Nygren
per.nygren@spanaren.se

Per-Arne Fernsund

Raymond Ståhl Illustratör

Rosi Tholin

Tord Melander