Spanarens redaktion

Sällskapet Spanaren
Org nr 802492-2554
Bankgiro 612-9167

Du kan kontakta oss på
redaktionen@spanaren.se

Du är skyddad av lagen om meddelarfrihet och du behöver inte uppge vem du är, men kontakta oss gärna. Vi kan få mer fakta vid ett samtal, men din anonymitet är skyddad.

Börje Andersson, ansvarig utgivare
borje.andersson@spanaren.se

Björn Gustafsson, stf ansvarig utgivare
bjorn.gustafsson@spanaren.se

Annika Larsson

Britt-Marie Heier

Cay Bernhardsson

Cege Berglund
cege@spanaren.se

David Skansholm

Eva Heyman

Eva Thorpenberg
eva.thorpenberg@comhem.se

Göran Ekstedt
info@goranekstedt.se

Hans Burell
hans.burell@telia.com

Jan Strid

Joakim Roos
Foto

Mirja Lappalainen

Per Nygren
per.nygren@spanaren.se

Per Wissing
Fofo

Peter Wernbom

Raymond Ståhl Illustratör
ray@spanaren.se

Rosi Tholin

Sebastian Wollter
sebastian.wollter@spanaren.se

Tord Melander