Vilken nytta gör institutet för mänskliga rättigheter?

Jan Strid

EN NY ÅRSRAPPORT har kommit från institutet för mänskliga rättigheter. Detta institut inrättades 2022. Institutets uppgifter framgår av lagen om […]

Läs mer

Tryckfrihet och offentliga handlingar – hot, möjlighet eller integritetsrisk?

Jan Strid

FÖR NÄRVARANDE FÖRS en debatt om den svenska tryckfriheten och offentlighetsprincipen. Detta delvis på grund av att gängkriminella utnyttjar offentlighetsprincipen […]

Läs mer

Personkryss har skapat många politiska vildar – El-Haj är ett undantag

Jan Strid

UNDER DE SENASTE dagarna har vi haft en diskussion om personkryss på valsedeln. Diskussionen har rört den socialdemokratiske riksdagsledamoten El-Haj, […]

Läs mer

Utköp ett kostsamt offentligt oskick

Jan Strid

I FÖRRA VECKAN kunde vi läsa i bland andra Spanaren.se att det kommunala bolaget Poseidon hade avskiljt sin verkställande direktör […]

Läs mer

Är svinnet vid självscanning ett systemfel?

Jan Strid

Jag har läst i tidningarna om hur vissa affärer går ifrån ”self scanning” det vill säga att vi som kunder […]

Läs mer

Metod, urval och svarsfrekvens avgörande för undersökningars pålitlighet

Jan Strid

NÄSTAN DAGLIGEN HÖR vi om opinionsundersökningar av olika slag. De som får störst uppmärksamhet är nog de politiska som mäter […]

Läs mer

Hur användbar är hotskalan i vår vardag?

Jan Strid

PÅ SENARE TID har vi i allt högre grad hört om hotnivåskalan, nu senast att värdet på skalan hade ökat […]

Läs mer

Hat och hot efter kritik har en lång historia – utan brända böcker

Jan Strid

I DESSA TIDER då det mesta handlar om koranbränningar och hot mot Sverige kan det vara intressant att reflektera över […]

Läs mer

En miljard i nytt presstöd – hur står det sig mot 8 miljarder till TV och radio?

Jan Strid

DEN 27 JUNI presenterade Mats Svegfors sitt förslag till nytt presstöd. Vi har tidigare skrivit om förslaget som i viss […]

Läs mer

EU-lagen som ska skydda barn kan hota lagstadgade rättigheter

Jan Strid

CHAT CONTROL är ett nytt lagförslag från EU och som presenterades av kommissionär Ylva Johansson. Den nya lagen är till […]

Läs mer
1 2 3 12