UNDER DE SENASTE dagarna har vi haft en diskussion om personkryss på valsedeln. Diskussionen har rört den socialdemokratiske riksdagsledamoten El-Haj, Han blev utesluten ur partiet men han blir kvar i riksdagen.
Att han kan sitta kvar i riksdagen även om han är utesluten ur partiet beror på att riksdagsmän är valda som personer.

ATT KUNNA PERSONKRYSSA personer i allmänna val infördes efter en försöksperiod i vissa kommunalval. 1994 infördes ett stärkt personvalsinslag i alla val från och med 1998 års val.
Väljaren fick då möjlighet men inte skyldighet, att sätta ett kryss för den person på valsedeln som den önskade skulle bli invald först av alla. Om personen fick fler än fem procent så var personen inkryssad.

HÄR UPPSTÅR då ett problem. Partiet menar att personen är invald på partiets mandat och bör då lämna partiet medan riksdagsledamoten hävdar att han är vald av väljarna och har sin skyldighet mot dem och då bör sitta kvar i riksdagen och bli så kallad ”vilde”.
El-Haj är inte den förste vilden, om än den förste socialdemokratiske vilden. Vi diskuterade för något år sedan Kakabaveh vilken satt för Vänsterpartiet men lämnade partiet och blev vilde, Sverigedemokraterna har haft sina vildar med flera.

VILDAR FINNS också i kommunal och regionval samt EU-val. Vildar kallas officiellt för Partilösa och vi har haft 19 stycken i riksdagen mellan 2008 och 2022. I valet 2022 kryssades endast två personer in.
Om nu en person som sitter i riksdagen lämnar partiet men inte riksdagen. Hur skall man då se på detta?
Partiet hävdar att personen är invald på partiets valsedel och därför har skyldighet mot partiet.

EL-HAJ VAR INKRYSSAD 2018 men stod på valbar plats 2022 och var inte inkryssad då.
Han anser att han bör sitta kvar i riksdagen på personligt mandat på grund av skyldighet mot sina väljare.
Att ingen har juridisk rätt eller fel är en sak men frågan är politisk eller moralisk eller kanske t o m språklig. Att riksdagsmannen sitter i riksdagen på personligt mandat, vad betyder det ur väljarnas synvinkel? Och vilken betydelse har det att han är invald på partiets valsedel?

PROBLEMET ÄR HITTILLS litet och har egentligen endast berört partierna (med undantag för Kakabaveh då vi hade en jämviktsriksdag och regeringsmakten var beroende av en röst) men därmed är det inte sagt att detta inte kan bli ett större problem.
Men det är partierna som skapat problemet och det blir därför deras skyldighet att lösa det. Det är ett partiproblem och inget demokratiskt problem och det förekommer i flera andra europeiska länder, bland andra hos Labour i Storbritannien för närvarande.

Föregående

Göteborg på bronsplats i skräpligan

Nästa

Hyrorna för 6 000 hushåll hos Förbo upp med mer än fem procent