– Får vi behålla vårt sjukhus, blev frågan hos många Hisingsbor, när Västra Götalandsregionens fullmäktige i februari 2024 skrotade planerna på att bygga ett nytt sjukhus nära Bravida Arena.
Frågan är inte besvarad men förhoppningen är att verksamheten för Capio Lundby Specialistsjukhus kommer att fortsätta även efter 2030, när avtalet med Västra Götalandsregionen, VGR, löpt ut, säger sjukhusdirektören Johan Ellegård i en intervju med Spanaren.

Johan Ellegård Capio Lundby
Johan Ellegård

Capio Lundby Specialistsjukhus är de mer än 130 000 hisingsbornas enda sjukhus, på landets i storlek femte ö. Sjukhuset ligger strategiskt väl placerat vid knutpunkten Wieselgrensplatsen, där det legat sedan 60-talet. Dess historia sträcker sig till 1920-talet, men då med annan geografisk placering.
– ”Capio Lundby sjukhus” är vad jag hoppas och tror att hisingsborna kallar oss, säger sjukhusdirektören Ellegård till Spanaren. Han menar att namnet nog satt sig i invånarnas medvetanden.

Fler än boende på Hisingen är välkomna till sjukhuset
Patienterna kommer i de flesta fall från Hisingens egna invånare, via remisser från vårdcentralerna, från invånare med egna remisser men också från andra sjukhus. Sjukhusets dörrar är öppna för alla Västra Götalandsregionens invånare. Det betyder patienter från hela Västra Götalands län, där ju VGRs verksamheter äger rum.
– Vi har omkring 100 000 patientbesök årligen, berättar Johan Ellegård.

Hopppas på fortsatt förtroende från regionen
Sjukhuset ligger således utanför VGRs hank och stör, men arbetar som dess förlängda arm. Det är så det fungerar när en verksamhet är upphandlad, som termen lyder. Sjukhuset vid Wieselgrensplatsen har ett avtal med Västra Götalandsregionen, VGR, om att utföra vissa definierade uppgifter.
– Avtalet löper ut 2026 men vi hoppas på ett fortsatt avtal för åren fram till 2030, då en ny upphandling ska genomföras. Vi hoppas att vi fortsatt kan stödja VGR och ta hand om patienter som behöver vård.
– Även om vi inte vet exakt hur förutsättningarna ser ut med lokaler så vet vi att behovet av vår verksamhet är stort, och vi trivs bra i nuvarande sjukhus, säger Johan Ellegård.

Lundby alltid med i namnet
Sjukhuset har under åren haft några olika namn, alla med namnet Lundby inpräntat. Verksamheten togs 1994 över i privat regi, när Bure gick in som ägare. Capio kom tidigt in under resans gång som ägare och Lundby Sjukhus är Capios första svenska verksamhet.
– Det är alltså ett privatägt bolag som driver sjukhuset, men för invånarna, patienterna, fungerar vården precis på samma sätt som om den varit i VGRs ägo, förklarar Johan Ellegård.

40 000 medarbetare i flera europeiska länder
I Capios vårdutbud ingår också akutsjukhuset S:t Görans Sjukhus i Stockholm, specialistkliniker och vårdcentraler i Sverige, Norge och Danmark. Capio har ca 40 000 medarbetare och är en del av vårdkoncernen Ramsay Santé med ett vårdutbud i fem länder i Europa. Bolaget ägs av den australienska sjukvårdsaktören Ramsay Health Care samt av Prédica, en del av Crédit Agricole, en internationellt verkande investmentbank med rötter hos de franska bönderna.

Capio hyr lokalerna av Göteborgs Stad
Capio Lundbys Specialistsjukhus verksamhet vid Wieselgrensplatsen äger rum i lokaler, som ägs av Göteborgs Stad.
En fråga för fastighetsägaren och för VGR är om lokalerna är lämpade för fortsatt verksamhet, behöver byggas om och modifieras och i så fall till vilken kostnad.
Beslutet som Regionfullmäktige fattade i februari bygger bland annat på att kostnaden ca 2,2 miljarder kronor för att bygga ett nytt Lundby sjukhus ansågs för högt i förhållande till nyttan. Dess placering var tänkt intill Bravida Arena, hemmaplan för BK Häcken och Utsiktens BK. Den placeringen ligger i Wieselgrensplatsens närhet inom stadsdelen Rambergsstaden.

Intensivt arbete för bästa utnyttjande
I Västra Götalandsregionen pågår nu en spaning över hur den framtida vården kan komma att bäst organiseras och en kostnadsöversikt, som bottnar i den rådande, mycket ansträngda ekonomin.
”Det allvarliga ekonomiska läget som VGR befinner sig i ställer krav på solidariskt ansvarstagande i hela organisationen. Tidigare beslut kan behöva omprövas och åtgärder krävs på alla nivåer i organisationen för att uppnå en ekonomi i balans”, heter det i fullmäktiges handlingar.
På VGR pågår nu ett intensivt arbete med att strukturera och organisera om vården för att bäst utnyttja givna faciliteter med bäst ekonomi.
Detta med stor brådska under Damoklessvärdets skugga.

Ständigt arbete för patienter – och nytt avtal
Johan Ellegård och hans 230 medarbetare på Hisingen jobbar varje dag för sina patienter och för ett förnyat avtal med VGR.
– Konkurrens är nyttigt. Vi behöver vara på tårna hela tiden, menar han.
– Vi vill uppfattas som en del av Västra Götalandsregionens utbud, betonar han.

Dagvård i sex specialiteter fem dagar i veckan
Lundby Specialistsjukhus bedriver dagvård måndag-fredag inom sex specialiteter, bl.a. dialys, psykiatri samt har dagkirurgi, provtagning mm.
Johan Ellegård anser att produktiviteten är hög i organisationen.
– Vi gör mycket vård per skattekrona, säger han.
– Förra året gjorde vi 99 procent av den vård som avtalats och i år ligger vi strax över 100 procent. Det är vi mycket nöjda med.
Johan Ellegård ser det som sin främsta uppgift att stötta och uppmuntra medarbetarna i deras jobb, ta vara på deras kunskaper och förslag till förbättringar, ständigt sträva efter kompetensutveckling, vara en attraktiv arbetsplats och den vägen driva sjukhusets verksamhet framåt.
– Stämningen är mycket god hos våra medarbetare och vi kan även avläsa detta i intresset för att söka lediga tjänster på sjukhuset, konstaterar han.

Föregående

Hans nya metod kan kapa köerna för transplantation av njurar

Nästa

Nedskräpningsböter fyller år - och slår nytt halvårsrekord