Varför vet jag i stort sett ingenting om det inre av Hisingen?
Denna fråga blev aktuell när jag för två år sedan flyttade till Hisingen (Västra Eriksberg) efter att i hela mitt liv levt i fastlandsgöteborg.

Mina första kontakter med Hisingen var när jag gick i gymnasiet i Göteborg och skaffade ”blixtbricka” i hamnen för att arbeta med att lassa och lossa fartyg när ordinarie stuveriarbetare inte räckte till (oftast övertid).
Då lärde jag känna varven Götaverken, Eriksberg och Lindholmen samt Sannegårdshamnen. Sedan har jag varit i Torslanda och Volvo samt Säve. Men aldrig i det inre av Hisingen.

SA Hedlunds gästbok 2
Några av dåtidens prominenser som gästade Hedlund. Bild: Erik Lindahl.

Lärorik utflykt till Hisingens inre
Därför blev jag både glad och förväntansfull när en vän och kollega undrade om jag ville följa med på en utflykt för att lära mig något om det inre av Hisingen. Vi tog sikte mot stadsdelen Bjurslätt, Lundby gamla kyrka som ligger i stadsdelen Kyrkbyn, Slätta Damm och S.A. Hedlunds park.

Uppdämd bäck blev två meter djupa Slätta Damm
Här blev jag verkligt intresserad eftersom jag läst en del både av och om S.A. Hedlund. Han var i slutet av 1800-talet chefredaktör och ansvarig utgivare av Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning (GHT)) men han var också riksdagsman mm. Han ägde mark i Bjurslätt och lät dämma upp en bäck och skapade på så sätt Slätta Damm en liten sjö med två meters djup.

SA Hedlunds gästbok 3
Ytterligare namn bland de mer än 60 som finns huggna i sten. Bild: Erik Lindahl.

Kända kulturpersoners namn huggna i sten
Här hade Hedlund sitt sommarhus till vilket han brukade bjuda in sina gäster. Här finns också en bergvägg där gästerna fick skriva sina namn. Sedan kom en järnvägsarbetare och högg in namnen i berget som sedan färglades. Och det blev ingen dålig gästbok. Kulturpersoner som Viktor Rydberg och Ellen Key, politiker som Statsminister Erik Gustaf Boström men också norska gäster (vi hade ju en unions kris) som Björnstjerne Björnson, Fritjof Nansen med flera. Det finns över 60 namn i gästboken.

Gästboken en väl bevarad hemlighet
Efter att ha studera denna gästbok har jag plågat mina vänner genom att fråga om de vetat om denna gästbok. Nästan inga av mina vänner har hört talas om gästboken även om de flesta har hört talas om S.A.Hedlund och vad han betytt för GHT och hans arbete för fri och rättigheter i Sverige som liberal.
Och min fråga kvarstår varför visste varken jag eller mina vänner visste vad gästboken var eller fanns. Är det så att fastlandsgöteborgare inte kan Hisingen mer än Hisingen vid vattnet?

SA Hedlunds gästbok 4
Ingen tvekan skulle råda om vem gården tillhörde. Bild: Erik Lindahl.
Föregående

Nya höjda hyror klara hos privata och kommunala värdar

Nästa

Här kan inte bostadsföretagets vinst användas i övrig kommunal verksamhet