Sjöfartsverket startar nya mätningar av djupet i områden där många fritidsbåtar rör sig. Och det är på tiden. Båtlivsorganisationerna har under en längre tid efterlyst uppdaterade sjökort för grunda vatten.
Nu sker uppdateringen som finansieras av verkets intäkter från försäljning av sjökort.

Sjöfartsverket ansvarar för sjömätning av de statliga farlederna och de vatten som handelsfartygen använder.

Eftersatt uppdatering i många områden
Nu gör verket en särskild satsning för att mäta i vissa skärgårdsområden där det finns mångårig dokumentation om att det krävs uppdateringar i sjökorten, såväl de digitala som de analoga. Vilka områden som prioriteras i de här mätningarna grundar sig i underlag som båtlivsorganisationerna överlämnat till Sjöfartsverket.
– Det är väldigt glädjande att vi kan sätta igång den här efterlängtade satsningen som kommer att höja sjösäkerheten. Med hjälp av information från de som använder sjökorten kommer vi att genomföra punktinsatser och prioritera de områden som har störst behov, säger Magnus Hovberg, produktionschef vid Sjöfartsverket

”Viktig satsning för sjösäkerheten”
Båtlivets organisationer välkomnar satsningen.
– Det är positivt att vår dialog med Sjöfartsverket nu ger konkreta resultat som förbättrar sjösäkerheten. Redan till nästa sommar kommer några områden, där våra medlemmar har upplevt brister, att kunna bli uppdaterade. Exempelvis i Stockholms skärgård, säger Fredrik Norén, generalsekreterare i Svenska Kryssarklubben.

Grunda vatten inte sjömätta sedan 1800-talet
Sjökortens information om djup i skärgårdsområden är rejält ålderstigen. I många fall handlar det om handlodsmätningar som utfördes i slutet av 1800-talet. I dagsläget är cirka 80 procent av de svenska statliga vattnen mätta med moderna metoder.
Men i vatten grundare än tio meter är det enbart ett fåtal procent som blivit sjömätta i modern tid. Behovet av att förbättra djupinformationen där är därmed stort.

Sjöfartsverket söker finansiering för total mätning
En total sjömätning av grunda vatten är ett mycket omfattande arbete. Sjöfartsverket har därför tillsammans med andra myndigheter lämnat in en hemställan om komplett sjömätning av grunda vatten till regeringen för att få till en långsiktig finansiering.
– Bättre kunskap om våra grunda vatten är viktigt både ur säkerhets- och miljöperspektiv, säger Olof Granander, förbundsordförande i svenska seglarförbundet.

Tre organisationer i dialog med Sjöfartsverket
Båtlivsorganisationerna som haft dialog med Sjöfartsverket är Svenska Kryssarklubben, Svenska Seglarförbundet och Svenska Båtunionen. Tillsammans representerar organisationerna drygt 300 000 medlemmar. I Sverige finns omkring 900 000 fritidsbåtar enligt Transportstyrelsens båtlivsundersökning.

Fakta sjömätning
Sjömätning sker idag med ett flerstrålande ekolod som skickar ut mängder av strålar som kartlägger botten när fartyget tar sig fram. Informationen som samlas in verifieras innan den läggs in i den nationella djupdatabasen och kan användas för att göra sjökort. Sjöfartsverket har i dag fem fartyg som mäter svenska vatten februari-december.

Föregående

Västtrafik lanserar ny tjänst för att kombinera färdsätt - med rabatt

Nästa

Grönt ljus för Rosenlund - trots avtal utan kostnad och sanktioner