Håkan Sandahl Regiondirektör VGR
Håkan Sandahl

Västra Götalandsregionen, VGR, ska genom det nya life-sciencekontoret driva och synliggöra Västra Götalands styrkor inom området.
– Vi behöver stärka life-sciencesektorn och göra den än mer konkurrenskraftig, säger regiondirektör Håkan Sandahl.

Life-science omfattar företag, universitet och högskolor samt offentliga aktörer på kommunal, regional och statlig nivå, som genom sin verksamhet bidrar till att främja människors hälsa.
Sektorn omfattar forskning, högre utbildning och innovation, utveckling av läkemedel, medicintekniska produkter och behandlingar, samt prevention, implementering och uppföljning.

Kraftsamling för en framtida vård tillgänglig för alla
– Vi behöver kraftsamla för att forma en framtida hälso- och sjukvård som är innovativ och tillgänglig för alla, fortsätter Håkan Sandahl.
Satsningen presenterades strax före midsommar 2024. Här finns också en lång tradition av stark samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor. Här finns starka lärosäten, 650 life -scienceföretag, Astra Zenecas enda nordiska strategiska forskningsanläggning och ett unikt innovationskluster med nationellt labb för avancerade terapier.

Västra Götaland ledande inom klinisk forskning
VGR tillsammans med Göteborgs universitet har dessutom utnämnts som ledande i landet inom klinisk forskning, enligt Vetenskapsrådets senaste utvärdering.
– VGR är en region som satsar starkt på forskning och innovation inom hälso- och sjukvård med Sveriges största universitetssjukhus, säger han.

Ann-Marie Wennberg Larkö

”Sahlgrenska Life är till för patienterna”
– Sahlgrenska Life är till för patienterna, slog dåvarande sjukhusdirektören, professor Ann-Marie Wennberg Larkö fast i en artikel i Spanaren om den stora satsning som pågår på sjukhuset och i samarbete med Sahlgrenska akademin. Utan det långsiktiga perspektivet på forskning, innovation och utveckling skulle vården stanna upp.
– Det är tack vare detta vi fått så starkt förkortade vårdtider vid till exempel hjärtinfarkt och därmed mindre behov av vårdplatser, sade hon.

Kontor för samspel under samma tak
Genom att föra samman hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv under samma tak kan man åstadkomma det samspel mellan aktörerna som Sahlgrenska Life syftar till.
Det nya life-sciencekontoret ska skapa bättre förutsättningar för ett proaktivt samarbete med akademi och näringsliv som bidrar till Västsveriges och Sveriges konkurrenskraft.
– Det betyder förtätade kontakter och att utveckla en gemensam strategi för näringsliv, universitet och högskola, sjukhus och andra delar av offentlig sektor som arbetar med hälsofrämjande områden, förklarar för Spanaren Jenny Almkvist, på VGRs koncernkontor i Göteborg.

Jenny Almkvist VGR
Jenny Almkvist

Koordinering i samverkan med akademi och näringsliv
Hon har fått uppdraget att koordinera VGRs arbete inom life-science.
– Jag kommer att arbeta med att samordna VGRs arbete inom life- science, och ta fram en plan för hur vi kan arbeta med frågan, säger hon i en intervju med Spanaren.
– Vi kommer att arbeta tillsammans med de akademiska institutionerna Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Högskolan i Skövde, Högskolan i Borås och Högskolan Väst, och det näringsliv som finns i länet, förklarar Jenny Almkvist.

Kontorets styrgrupp leds av regiondirektören
Till kontoret knyts en styrgrupp som leds av regiondirektör Håkan Sandahl. Kontoret byggs upp i etapper med start i augusti 2024.
– I Sverige finns det flera starka life-sciencekluster, förutom hos oss även i Stockholm/Uppsala och i Malmö/Lund. Vi ska tydliggöra vad vi är bra på och utveckla det!, förklarar hon för Spanaren.

Vilka särskilda styrkor har Västra Götalandsregionen inom life-science?
Ett exempel Jenny Almkvist tar upp är ”ett unikt innovationskluster med nationellt labb för avancerade terapier”.
Det består av CCRM Nordic i Mölndal, ett nationellt innovationskluster för avancerade terapier som startades i våras på regeringens uppdrag. I regeringsuppdraget står det uttryckligen att CCRM Nordic ska vara ett nationellt innovationskluster för hela Sverige.

Är life-science en förutsättning för att hälso- och sjukvården ska utvecklas att bli innovativ och mer tillgängligt än idag?
– Ja, det skulle jag vilja säga, anser Jenny Almkvist.

Föregående

Ljummen festivalöl i plastglas ett minne blott - nu måste den serveras på andra sätt

Nästa

Partiledaren som är mest önskade grannen