Nu är den juridiska processen inledd mot Trafikverkets nyligen tecknade avtal med PEAB Anläggningar om att fullborda deletapp Rosenlund i det skandalomsusade bygget av den underjordiska tågbanan Västlänken.
Det skedde på måndagen då nätverket Stoppa Västlänken Nu lämnade in sin förvarnade anmälan till Förvaltningsrätten med i första hand en begäran om inhibering av fortsatt byggande enligt avtalet.

Begäran om Inhibition Västlänk
Nätverkets begäran om inhibition.

Om Förvaltningsrätten medger inhibering så innebär den ett tillfälligt stopp och att ingen verksamhet får pågå så länge ärendet ligger hos rätten.

Lagenligt eller inte, det är nästa fråga
Nätverket kommer i nästa steg att begära att rätten skall avgöra om Trafikverkets senaste avtal är lagenligt tillkommet eller inte.
Som Spanaren redan rapporterat om skrev Trafikverket ett anmärkningsvärt avtal med PEAB Anläggningar i förra veckan. I avtalstexten nämns ingenting om vad deletapp Rosenlund får kosta och inte eller finns det några vitesföreskrifter vid eventuella förseningar eller ifall PEAB inte skulle gå iland med uppgiften.
Det innebär i praktiken att PEAB kan bygga på i sin egen takt mot löpande räkningar utan att riskera några obehagliga överraskningar.

Hela budgeten förbrukad för halva Västlänken
Som bekant sedan länge saknar Trafikverket pengar för att fortsätta bygget tros att halva tunneln återstår att bygga.
Hela budgeten om 20 miljarder kronor i 2009 års penningvärde är förbrukad.
Men verket räknar kallt med att ”tillfälligt” kunna låna den så kallade riskreserven på några miljarder i det Västsvenska paketet, i vilket Västlänken är en del.
I måndagens pressmeddelande från Stoppa Västlänken Nu lovar eldsjälen Mats Lövgren att hålla nätverkets 8 600 medlemmar underrättade om fortsättningen och Spanaren får väl lova sina något färre läsare att göra detsamma.

Föregående

Regionen dubblar statens insats i sjukhusvården

Nästa

Träbyggnaden blev vinnare - medan kyrkan i Frihamnen fick årets Kalkonpris