Trafikverket på väg att teckna rättsvidrigt avtal.
Det hävdar nätverket Stoppa Västlänken.nu, som planerar att vidta flera åtgärder efter att ha tagit del av en färsk annons.
I den uppger den statliga myndigheten att den avser att teckna avtal med byggföretaget PEAB gällande fullföljandet av deletapp Rosenlund i Västlänken.

Nätverket påpekar att Trafikverket inte har någon budget att bygga vidare med och planerar därför bland annat att JO-anmäla Trafikverket.

Rättsvidrigt avtal enligt nätverket
”Förmodligen skriver de under idag eller dagarna efter påsk. Avtalet är rättsvidrigt på så sätt att Trafikverket saknar tilldelad budget för delprojektet och därmed i sak inte kan betala för inkomna fakturor.”
Det skriver nätverkets välkände administratör Mats Lövgren i en kommentar.

”Trafikverket kan tvinga till täckande av underskott”
Han fortsätter:
”Det kommer att leda till att Trafikverket, med avtalet i hand, kan tvinga övriga parter i Västsvenska paketet att ändå bidra till att täcka upp Västlänkens underskott.”

Ett mödosamt arbete i flera instanser
Mats Lövgren konstaterar också, att det i princip enbart är Stoppa Västlänken.nu som kan agera kraftfullt mot Trafikverkets agerande.
Det är ett mödosamt arbete som huvudsakligen innebär följande:
* Anmäla Trafikverket till Förvaltningsrätten för att teckna avtal på felaktiga grunder.
* Anmäla Trafikverket till Justitieombudsmannen för felaktigt agerande
* Polisanmäla den/de som skrivit under för Trafikverkets räkning för egenmäktigt förfarande.

Dialog med kommunen krävs
Dessutom säger sig nätverket behöva upprätta en dialog med kommunen, bland annat för att få reda på om den har godkänt Trafikverkets anlitande av en entreprenör trots att det saknas pengar och en långsiktig budget.

Föregående

Nystart för minimusikalen om emigranterna - i Gatenhielmska huset

Nästa

Vilken nytta gör institutet för mänskliga rättigheter?