Någon som minns minimusikalen om den väldiga emigrantströmmen till Nordamerika via Göteborgs hamn för cirka 100-150 år sedan?
Spanaren har skrivit om den några gånger. Men nu är det dags igen när gruppen bakom projektet gör en nystart mot bakgrund av nedanstående omständigheter.

”Drömmen om ett bättre liv” heter musikalen, eftersom den handlar om hur ett ungt par lämnar fattigdomen i Sverige för just det, drömmen om ett bättre iliv på andra sidan Atlanten.
Det finns en engelsk version av föreställningen också, mem hittills har den endast spelats på svenska i Göteborg, bland annat inför publik från amerikanska ambassaden i Stockholm. som stöttat det mer än tioåriga projektet ekonomiskt.

Oväntat stort intresse i Chicago
För ett år sedan planerades att föreställningen under hösten 2023 skulle spelas i Chicago med omnejd, den plats i Nordamerika de flesta emigrerade svenskar sökte sig till.
Chicago betraktas fortfarande som en svenskbygd där det alltjämt finns band till det gamla hemlandet, vilket var något en rekognoseringstur av projektansvariga Roger Bodin och Sonja Bjurdell avslöjat.
De kunde under sitt besök dra slutsatsen, att intresset för ett ett gästspel med en engelsk versionen på flera håll t o m var översvallande.

Resan och gästspelet fick ställas in
Men resan under hösten 2023 blev aldrig av Det planerade gästspelet ställdes in. Anledningen var hanteringen, eller snarare bristen på hantering, av ett vänligt brev som inkom i början av juni 2023, i vilket Göteborgs systerstad Chicago erbjöd sig att bidra till det försenade jubileumsfirandet med en utställning om den svenska invandringen till USA.

Göteborgs stad har ännu inte svarat på brev
Ville Göteborg det? Uppenbarligen inte. Jubileumsfirandet är som vi vet över – och brevet är fortfarande inte besvarat.
– Det nonchalanta beteendet från kommunens sida är så ohyfsat och skämmigt att vi kände att vi inte kunde resa över. Vi skulle inte kunna känna oss bekväma med att vara ett slags representanter för Göteborgs stad, förklarar Roger Bodin vid samtal med Spanaren.
Men nu skall alltså minimusikalen på en knapp timme få en nystart i Gatenhielmska huset vid Stigbergstorget 10 och 11 april. Närmare detaljer om evenemanget kan erhållas genom att mejla till roger@emigranternashus.se

Föregående

Norskt nyförvärv förstärker isflottan

Nästa

Västlänkens motståndare hävdar att Trafikverket agerar rättsvidrigt