Sjöfartsverket vänder sig till Norge för att utöka flottan av isbrytare.
Utökningen är av stor vikt för att trygga sjötransporterna till och från Sverige, påpekar verket.

Efter omfattande kontroller och provkörningar i Bottenviken föll valet på Polar Circle, byggd i Norge för 18 år sedan. Polar Circle är 74 meter lång och 17 meter bred vilket gör att hon storleksmässigt hamnar mittemellan den minsta isbrytaren Ale och de större i Atleklassen.
– Vi är glada över att välkomna Polar Circle till vår flotta. Hon kommer att vara ett viktigt komplement, inte minst kommer hon att kunna avlasta Ale som både startar och avslutar säsongen och som har i särklass flest arbetstimmar, säger Joel Smith, tillförordnad generaldirektör på Sjöfartsverket.

300 miljoner för 18-åringen från Aker Yards
Polar Circle kostade knappt 300 miljoner kronor.
– En bråkdel av vad de två kommande, nya isbrytarna får kosta med av regeringen beviljade 3,44 miljarder kronor, berättar för Spanaren presschefen Sara Eriksson på Sjöfartsverket.
– Nyförvärvet har dieselelektrisk framdrivning, det vill säga dieselmotorer driver generatorer och framdriften sker med elmotorer som driver propellrarna, tillägger Sara Eriksson.
Fartyget är byggd på norska Aker Yards 2006. Med sina 18 år på nacken anses hon ännu vara i sin krafts dagar.
Äldst i isbrytarflottan är Ale, den minsta isbrytaren, som nu är 50 år.

Ovanligt tidig start på isvintern i norr
Isvintern började den här säsongen tidigare än vanligt och perioder med kraftig kyla har följts av djupa lågtryck med vindar som pressat ihop isen till sjöss och skapat höga isvallar som är svåra att ta sig igenom.
Trycket på isbrytarna har varit högt och väntetiderna för handelssjöfarten har varit långa.
Samtidigt sker en kraftig expansion av den tunga industrin i Norrland vilket medför fler sjötransporter.

Utan bruten is stängda hamnar i fem månader
Utan isbrytning skulle hamnarna riskera att behöva hålla stängt upp till 130 dagar om året.
– Det råder ingen tvekan om behovet av att bryta is för att hålla handelssjöfarten i gång. Vi har stora behov av att uppdatera vår flotta och det är glädjande att Polar Circle lever upp till våra högt ställda krav, säger Joel Smith.

Upphandling i mål efter start i december
Det var i december månad som Sjöfartsverket gick ut med en upphandling, där Polar Circle var det vinnande anbudet. Hon kommer att sättas i drift nästa isbrytarsäsong. Innan dess ska hon få svensk flagg och uppdateras med ny utrustning. Dessutom kommer hon att få nytt namn. Detta kommer att meddelas senare i år, men i tid innan årets isbrytningssäsong.

Här är Sjöfartsverkets isbrytare
Sjöfartsverket ser till att alla svenska hamnar kan ha öppet året runt genom att bryta is till havs, assistera, dirigera, leda och bogsera fartyg som har problem att komma fram. Sjöfartsverket har sex egna isbrytare: Ale, Atle, Frej, Oden, Ymer och Polar Circle.
Till och från hamnarna i Bottenviken fraktas närmare tio miljoner ton varor per vinter vilket motsvarar ungefär en miljon lastbilar, enligt Sjöfartsverket.

Föregående

Sex styrelser i regionen får kritik av revisorerna - men beviljas ansvarsfrihet

Nästa

Nystart för minimusikalen om emigranterna - i Gatenhielmska huset