Kombohus Prefabricerade
Så kallade Kombohus, som enligt Allmännyttan kan byggas för 25 procent lägre pris eftersom de är prefabricerade från fabrik. Just dessa hus finns i Fagersta, men modellen kan också anpassas för en innerstad. Bild: Sveriges Almännytta.

Byggkris blir bostadskris.
Det framgår av en marknadsrapport från branschorganisationen Sveriges Allmännytta.
Den konstaterar att allmännyttan behöver bygga betydligt mer för att uppfylla sin andel av bostadsbehovet.

Höga byggpriser, hög inflation och höga räntor har lett till en kraschlandning för bostadsbyggandet i landet. Enligt statliga Boverket behöver Sverige 67 000 nya bostäder om året. Men alla prognoser tyder på ett betydligt mindre byggande än så.

Allmännyttan minskar från 10 000 till 2 000 om året
Det gäller även för de allmännyttiga bostadsbolagen. Tidigare under åren 2015 till 2022 har allmännyttan byggt mellan 6 000 och 10 000 lägenheter om året. Men inte i år. I stället kan antalet bli så lågt som 2 000 lägenheter per år.
– Det är ett dramatiskt bostadsunderskott som dessutom kommer att byggas på år efter år. Det innebär att bostadsbristen i tillväxtregionerna kommer att förvärras de närmaste åren, säger Sofia Hansdotter, nyproduktionsexpert hos Sveriges Allmännytta.

Sofia Hansdotter Sveriges Allmännytta
Sofia Hansdotter

Behovet är 6 700 nya  allmännytiga bostäder – om året
Enligt rapporten skulle allmännyttan behöva bygga 6 700 fler bostäder om året fram till år 2030 för att uppfylla sin andel av bostadsbehovet.
– När bostadsbyggandet stannar upp skapar vi problem för framtiden. Om stat och kommun inte ger bättre förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande i ett tufft ekonomiskt klimat kan det bli lite som att kissa på sig. Det kan kännas bra nu men problemen riskerar att bli dubbelt så stora framöver, säger Sofia Hansdotter.

Risken för hemlöshet och trångboddhet växer
Bostadskrisen drabbar svaga grupper hårdast. Fler riskerar att hamna utanför bostadsmarknaden och risken för ökad trångboddhet och hemlöshet är stor.
I marknadsrapporten listar Sveriges Allmännytta en rad åtgärder för att stimulera bostadsbyggandet.
Till dem hör att införa typgodkännande av standardiserade hus, att undanta allmännyttan från LOU, lagen om offentlig upphandling, och att avstå från kommunala särkrav.

Svar från fler än 300 företag bakom rapporten
Rapporten bygger bland annat på en enkät till de drygt 300 företag som är medlemmar i Sveriges Allmännytta.
Hur bostadskrisen slagit mot Göteborg finns det ännu så länge inga aktuella siffror på. Stadens mål är att Framtiden-koncernen från och med nästa år ska leverera 2 300 färdigbyggda bostäder per år. Förutom hyresrätter ska det även byggas bostadsrätter och småhus.

Föregående

Fullmäktiges direktiv till nämnden gav dyrare parkering på gatan

Nästa

Utköp ett kostsamt offentligt oskick