Parkering Göteborg
Från första januari gäller högsta avgift per timma all dagar 8-22. Även lördag och söndag.

Nyligen höjde Göteborg parkeringsavgifterna i och med att den höga dagtaxan numera gäller till klockan tio på kvällen i stället för till klockan sex.
På så vis blir inkomsterna till staden högre, men det var inte alls hela skälet till höjningen.

Det är inte Göteborgs parkeringsbolag som bestämmer priserna på gatuparkeringen, det gör politikerna i stadsmiljönämnden, som i sin tur har en del direktiv att förhålla sig till från Göteborgs högsta beslutande organ, kommunfullmäktige.

Höjning på gatan istället för sänkning i parkeringshus
Så stadsmiljönämnden gjorde en översyn och upptäckte att det ofta var billigare att kvällsparkera på gatan än i P-husen, det gillade man inte. Då kan man ju höra av sej till P-bolaget och be dem att sänka sina kvällspriser, men lustigt nog valde politikerna inte den vägen.
I stället höjde man taxan på kvällen för gatuparkeringen. De har dessutom uppfunnit en term för åtgärden: Harmonisering av högtaxa.

Ju mer centralt desto högre pris per timma
Men det är inte enda skälet till höjningen. Tanken är att försöka få bilisterna att parkera i P-husen och på så vis få bort en del bilar från gatorna, samt att i sista hand få folk att överväga om de inte ska sälja bilen eftersom det är så dyrt med parkering.
Principerna för taxehöjning är i stort att ju centralare p-plats, desto högre pris. Vilket i praktiken betyder 30 kronor i timmen i centrum. Och dessutom alla dagar, inte billigare på helgerna som det varit tidigare.

Boendeparkering nästan tio procent dyrare
Samtidigt som det alltså blir dyrare att parkera på kvällen och helgen så höjs också taxan för den som istället valt boendeparkering, där går höjningen upp med konsumentprisindex plus 2,5 procent, höjningen blir då strax under nio procent från första januari.

Privat bolag sätter vilka priser de vill
Och precis som tidigare ska kommunala parkeringsbolaget ha hand om övervakning och annat på alla gatuparkeringar och förstås de egna p-husen och olika tomtmarker där P-bolaget har parkering.
Till detta kommer en del privata P-bolag som hyr mark och anordnar parkering. De sätter sina egna priser precis som de vill. Vissa tar högre avgifter, att parkera vid centralen kan kosta en hundring i timmen.

Föregående

Han tar över ledningen av Sjöfartsverket

Nästa

Byggkrisen skapar bostadskris som drabbar de svagaste hårdast