Erik Eklund Sjöfartsverket
Erik Eklund

Regeringen har utsett Erik Eklund till ny generaldirektör och chef för Sjöfartsverket. Han tillträder tjänsten den 10 juni 2024.
Eklund har erfarenhet från att leda stora organisationer inom sjöfartsområdet i privat och offentlig sektor och är utbildad civilingenjör inom farkostteknik med inriktning skeppsbyggnadsteknik. Han har tidigare haft olika chefspositioner på Transportstyrelsen och Sjöfartsverket.
Erik Eklund är i dag chef på fritidsbåtföretaget Candela Technology AB.

Omställning till fossilfrihet och en effektiviserad verksamhet som använder innovationer och nya affärsmodeller. Det är inriktningen som Erik Eklund vill arbeta med när han tillträder som ny generaldirektör för Sjöfartsverket, berättar han i Sjöfartstidningen.

Viktigt med stärkt konkurrenskraft för sjöfarten
Infrastrukturminister Andreas Carlson säger till tidningen att man vill att myndigheten ska bidra till att stärka sjöfartens konkurrenskraft ytterligare.
– Sjöfartsverkets generaldirektör har en viktig roll för att uppnå de högt ställda mål som regeringen har.
– Sjöfarten är ett av fyra viktiga trafikslag och jag menar att det finns en ännu större potential för sjöfarten, säger i tidningen infrastrukturminister Andreas Carlson, om utnämning av ny generaldirektör.

Fossilfri fartygsflotta en nyckelfråga för näringen
– Jag har haft ett stort samhällshjärta under hela min karriär, säger Erik Eklund i Sjöfartstidningern. Han framhåller vikten av en fortsatt strävan mot fossilfri framdrivning för sjöfarten som näring.
– Det går att göra mer även med Sjöfartsverkets flotta, påpekar han.

1 400 medarbetare, isbrytare, mätfartyg, helikoptrar och lotsbåtar
Sjöfartsverket har cirka 1400 medarbetare och är ett även ett rederi med isbrytarna Ale, Atle, Frej, Ymer och Oden och den kommande nya isbrytaren, som ännu inte är beställd men som ska byggas i Atleklassen och som får framdrivning även med biometanol.
Vidare ingår i flottan fartygen för sjömätning Petter Gedda, Anders Bure, Johan Månsson, Jacob Hägg och Gustaf af Klint.
Verkets arbetsfartyg är Scandica, Baltica, Prickbjörn, Fyrbjörn, Polstjärnan, Klippen, Sektor, Gina, Arkö, Candela, Älvbjörn, Vilhelm Hansen, Polhem, Pålkran, Capella, Virgo, Färjan. Fartygen Scandica och Baltica har isbrytarförmåga.
I fartygsflottan ingår 72 lotsbåtar, samt svävare som ersättare till lotsbåtar och arbetsfartyg vintertid, speciellt i norr, och hydrokoptrar för att ta sig fram i besvärliga vinterförhållanden som höga isvallar, mjuk snö, blötsnö och krossis.
Sjöfartsverket har också sju räddningshelikoptrar placerade på fem baser.

Föregående

En vit utmaning för alla som vill ta sig fram

Nästa

Fullmäktiges direktiv till nämnden gav dyrare parkering på gatan