I december 2011 sa Västra Götalandsregionen  upp samarbetsavtal med Hagakliniken under påståenden om systematiskt fusk.  Ägaren Ali Hajimirsadeghis polisanmäldes för grovt bedrägeri.

Nu är han friad från misstankar. Och slår tillbaka mot regionen som anklagas för godtycke och illojal maktanvändning.

I det får han oväntat stöd av Frank Andersson (S), tidigare kommunalråd i Göteborg, numera ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnd 5, som arbetar med sjukvården i Göteborg. Just den nämnd som tecknar avtal med privata vårdcentraler som Hagakliniken.

– Hade vi vetat i presidiet så hade vi försökt stoppa detta, säger han om sina egna tjänstemäns agerande mot Hagakliniken.

Uttalandet gjordes under ett samtal vid ett besök på Hagakliniken i början av maj i år.

Frank Andersson tycker att man ska ”sätta sig ned och snacka och resonera” istället för att blanda in jurister och åklagare om det uppstår tveksamheter i avtalsfrågor.

Han ger också uttryck för att Hagakliniken kommer att vinna i rätten eftersom regionen  saknar hållbart underlag för sina anklagelser om fusk. Det finns heller inget klart  underlag för hur regionen tagit fram den summa som Hagakliniken krävts på.

Frank Andersson berättar att han pratat med den ansvarige tjänstemannen, beställardirektör Ralph Harlid, om att precisera de summor kliniken krävs på.

– Då säger jag till Ralph, du måste ju kunna precisera. Om du skickar en faktura till en person så vill jag ju veta hur mycket sprit du har köpt. Och då säger de, det har inte varit något problem förut. Då menar de i Skaraborg. Där var det också en vårdcentral, men det var ju för fan regionens eget. Jag sa, det är en helt annan sak, för det är pengar inom systemet.

– När ni vinner i rätten så kommer vi att ifrågasätta hur det här sköts, säger Frank Andersson vidare.

– Man måste hantera detta på ett helt annat sätt, åka runt och snacka och resonera helt enkelt.

Det var i december 2011 som regionen gick ut och anklagade tre vårdcentraler för systematiskt fusk för att tillskansa sig mer av skattebetalarnas pengar än vad de hade rätt till.

”Regionen kräver tillbaka miljoner och förbereder polisanmälningar för misstänkt bedrägeri”, skrev GP.

Hagakliniken på Första Långgatan hade enligt artikeln ”bokfört patienterna på felaktigt men ekonomiskt fördelaktigt vis och på så sätt kunnat få dubbel ersättning för behandlade sjuklingar”.

Det tog två år innan polisutredningen mot Ali Hajimirsadeghis lades ned den 20 december förra året.

Efter det stämde Hagakliniken regionen och kräver nu skadestånd på 38 miljoner.

Hagakliniken hävdar nu som tidigare att avtalen sagts upp på felaktiga grunder. Något ”systematiskt fusk” har inte förekommit.

Istället anklagas regionens ansvarige tjänsteman, beställardirektören Ralph Harlid, och de konsulter regionen anlitat för fusk eller inkompetens.

Ett exempel:

I januari 2012 gjorde regionen en ny kontroll av journaler på Hagakliniken. Det gällde journaler som legat till grund för anklagelser om fusk. Denna gång hittades inga fel.

Regionen hävdade då att Hagakliniken hade ändrat i journalerna i efterhand.

Om ändringar gjorts så hade det dock satt  spår i journalen. Hagakliniken hävdar  att de första kontrollanterna inte såg vissa uppgifter eftersom de inte klickade vidare för att se allt som journalförts om patienterna.

På punkt efter punkt anser sig Hagakliniken ha liknande förklaringar. Och har i andra fall begärt ut underlag från regionen för att kunna kontrollera om något blivit fel i hanteringen på kliniken.

Hagaklinikens advokat Mats Säterberg drar sina slutsatser:

”Det framstår därför som klart att Regionen, eller snarare att vissa tjänstemän där, hade bestämt sig i förväg och att Hagaklinikens eventuella synpunkter och förklaringar inte skulle komma att fä någon betydelse för Regionens bedömningar och beslut. . . . Med stöd av samma bristfälliga underlag och information, d.v.s. utan övertygande bevisning om skuld, har Regionen i sin kommunikation med massmedia, utpekat Dr. Ali Hajimirsadeghi och Hagakliniken som kriminella, vilket ökade alla Regionens tjänstemäns, läkarkollektivets och patienternas missaktning för Dr. Ali Hajimirsadeghi och Hagakliniken, med ytterligare underminering av deras sociala status och verksamheter som följd.”

”Ärendets handläggning hos Regionen präglas av godtycke och illojal maktutövning.”

Spanaren har tidigare berättat om hur Frank Andersson ingrep för att få till stånd en uppgörelse med Citysjukhuset + 7 som anklagades för omfattande fusk till betydligt högre summor än Hagakliniken.

 

Föregående

MP: Bolagen levde ett eget liv, det är jätteskillnad nu

Nästa

JO tandlös när ord står mot ord