NU FÖRBEREDER regeringen riktlinjer för triage. I klartext vilka patienter som ska prioriteras och vilka som ska lämnas att dö, när vårdresurserna överbelastas nästa månad.

Det kommer också att krävas medicinska prioriteringar, och här behövs ett nationellt beslutsstöd till professionerna och ansvariga inom regionerna. När det gäller rekommendationer om prioriteringar har en medicinsk expertgrupp arbetat i helgen för att möta behovet som framkommit från regionernas chefsläkare i förra veckan, säger socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.

BEGREPPET TRIAGE uppkom under Napoleonkrigen med början inom den militära sjukvården där de skadade soldaterna delades in i tre (därav triage) grupper:

1. De som överlever utan vård eller kan vänta på vård en längre tid

2. De som omedelbart måste få vård för att överleva

3. De som dör oavsett om de får vård eller ej

Socialstyrelsen kommer att göra etiska överväganden vilket behövs, säger Wigzell, och det kan man förstå, men det är regionerna som beslutar. Även om man använder ett antal medicinska diagnoser måste man ändå ställa grupp mot grupp och hur blir det med tanke på samhällets inställning till att ställa just grupp mot grupp? Och vidare kommer i praktiken vår grundlag och alla företags och myndigheters berömda och beryktade ”värdegrund” in. Om sjukvården får in en man i min ålder, 74 år, som insjuknat i Corona och en 60-åring som insjuknat med lika medicinska problem och om läkaren väljer att lägga 74-åringen i respiratorn så gör han eller hon fel, tjänstefel.

NÄR VI DÅ säger människors lika värde, för vem, för vad? I det här fallet kan det ju endast vara för samhället, kollektivet och då har inte alla lika värde. Då kanske vi förstår varför Sverige är det enda land som översatt begreppet ”dignity” i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna med värde medan dignity betyder värdighet, vilket ger en helt annan konnotation.

Under vissa omständigheter är vi nog tvungna att ställa grupp mot grupp och inse att inte alla har lika värde.

Föregående

Fuskande medarbetare på Göteborgs Spårvägar sparkas?

Nästa

Västsvenska hyror höjs med cirka två procent