Efter anklagelser om fusk och pressad av konkurshot skrev Citysjukhusets grundare och chef Anders Nordkvist under ett förlikningsavtal med regionen.  

Nu går han till motattack.

Och hoppas på ett nytt avtal.

Han ”förväntar sig” att regionen omprövar den  granskning som gjordes av sjukhuset och som han ser som ett utslag av ”kvalificerat maktmissbruk”, genomförd av granskare som begått ”grova oegentligheter” och vägrat redovisa vad återbetalningskraven grundat sig på.

”Så vitt Citysjukhuset känner till har inte heller Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 fått del av underlaget”, skriver Anders Nordkvist i mejl till regiondirektören Ann-Sofi Lodin.

Med mejlet bifogas en utförlig ”vitbok” om den granskning som regionen genomförde på Citysjukhuset.

Kraven bantades

Som Spanaren tidigare berättat ledde granskningen till återbetalningskrav på sammanlagt 4 588 316 kronor. Ett krav som efter ingripande av några politiker, bland dem regionens högsta ledning, bantades till 1 955 566 kronor i det förlikningsavtal som undertecknades den 19 maj förra året.

Hur regionen kommit fram till sådana exakta siffrorna har Citysjukhuset ännu inte lyckats få regionen att redogöra för.

Spanaren har tidigare avslöjat att Frank Andersson (S), då ordförande för Hälso- och sjukvårdsnämnd 5, inför undertecknandet av förlikningsavtalet lovade Anders Nordkvist att regionen skulle ta fram underlag.

Löftet hölls inte i avtalet

– Nu är avtalet framme. Det är bara en grej kvar. Jag har lovat Citysjukhuset att Ralph (beställardirektören Ralph Harlid)  måste verifiera summan de ska betala tillbaka. De ska betala 100 000 i månaden. Jag har lovat att om Ralph inte kan verifiera att de är skyldiga mer än 700 000, då avbryts avbetalningarna när den summan betalats. Det vill Citysjukhuset ha in i avtalet. De säger ”vi litar på dig Frank, men vi litar inte på Ralph Harlid”. Och jag förstår dem. Jag slutar ju med politiken nu, säger Frank Andersson i det samtal Spanaren tidigare berättat om.

Frank Anderssons löfte infördes aldrig i det skrivna avtalet. Men det synes vara det som Anders Nordkvist nu åberopar när han hoppas på ett nytt avtal.

Citysjukhuset förväntar sig … att regionen … omprövar den revision som har genomförts … och tar ställning till om det träffade förlikningsavtalet verkligen har stöd i resultatet av revisionen”, skriver Nordkvist.

(Det är) Citysjukhusets förhoppning att regionen, i linje med vad nämnden uppgav under processens gång, med Citysjukhuset inleder diskussioner för träffande av ny uppgörelse. Den nya uppgörelsen bör därvid ha som utgångspunkt vad nämnden indikerat i återbetalningshänseende.”

Anders Nordkvist är också besviken på den revision som granskat politikermyglet i samband med affären Citysjukhuset, men han har inte tittat närmare på hur revisionen av Citysjukhuset genomförts.

”När grova oegentligheter förekommer i tjänstemannautövningen kan det aldrig vara fel att uppmärksamma det politiska systemet härom”, skriver han.

Och:

Det är fullständigt oacceptabelt att enskilda tjänstemän vid … regionen … tillåts agera på det sätt som skett… (omständigheterna) kan inte leda tankarna till annat än kvalificerat maktmissbruk. Syftet med agerandet kan inte heller antas vara annat än att med maktspråk få …Citysjukhuset på ekonomiskt fritt fall, ledande till att den privata vårdaktören tvingas lämna sådan verksamhet som staten bestämt ska vara ett … gott alternativ till den offentliga vården.”

Föregående

”GothNet och TeliaSonera snackade ihop sig före anbudet”

Nästa

Kan Anneli Hulthén hålla sig borta från skandalen kring Osbeckska fonden?