Hyreshöjningar på strax under eller strax över två procent. Det är resultatet hittills av de överenskommelser om årets hyror som är klara i Göteborgsregionen.

Ännu är det mycket som inte är färdigförhandlat, bland annat allmännyttan i Göteborg, trots att vi redan är inne i mitten av mars. Men av de överenskommelser som ändå är klara framgår att hyreshöjningarna landar runt två procent i de flesta av regionens allmännyttiga bostadsbolag.

Kall- eller varmhyra

Hos Öckerö Bostads AB blir höjningen i snitt 2,15 procent. Men hur utfallet blir för en enskild lägenhet beror på om hyresgästen betalar kall- eller varmhyra. I ungefär hälften av bolagets 700 lägenheter betalar hyresgästerna kallhyra vilket innebär att de själva betalar för uppvärmningen. Här blir höjningen 1,94 procent medan lägenheter med varmhyra höjs 2,32 procent.

Uppgörelsen gäller från årsskiftet vilket innebär att hyresgästerna får betala tre månaders höjningar retroaktivt, alltså i efterskott. Bolagets ursprungliga krav var 3,56 procent.

HMK fick avgöra

Hos Stiftelsen Kungälvsbostäder kunde parterna inte komma överens lokalt. Så i januari avbröt stiftelsen de lokala förhandlingarna och vände sig i stället till Hyresmarknadskommittén, HMK, i Stockholm som fick avgöra årets hyresnivå. Den landade på 2,25 procent, en nivå som bägge parterna var missnöjda med.

Stiftelsens ursprungskrav låg på 3,9 procent. Det sänktes under förhandlingens gång till 3,7 procent men även det var en nivå som Hyresgästföreningen inte kunde acceptera.

Fyra olika nivåer

Hos kommunala Alebyggen som har 2 000 lägenheter i Ale kommun blir det fyra olika nya högre hyresnivåer 0,5, 1,96, 2,5 och 3 procent. Uppgörelsen gäller från 1 januari, vilket innebär 3 månaders retroaktiv hyra.

Också de 2 000 hushåll som hyr av kommunala Stenungsundshem får vänja sig vid högre boendekostnader. Höjningen blir 1,99 procent och gäller från årsskiftet. Enligt uppgifter i tidningen Hem&Hyra öronmärks 0,5 procent för “hållbara ombyggnationer i samband med stamrenovering samt för stort socialt ansvarstagande”,

Från 1 februari

Även hos Orustbostäder öronmärks 0,5 procent av höjningen på 2,1 procent för ”ökad underhållstakt och till trygghetsskapande projekt”. Den nya högre hyran gäller från 1 februari. Ursprungskravet var 3,35 procent.

De drygt 5 000 hushåll som hyr hos Varbergs Bostad får en snitthöjning på 2,1 procent. Uppgörelsen gäller från 1 april och därmed slipper hyresgästerna att betala några retroaktiva hyror.

Fakta HMK Hyresmarknadskommittén

Är ett partssammansatt tvistllösningsorgan med säte i Stockholm

Består av tre ledamöter från Sveriges Allmännytta och tre ledamöter från Hyresgästföreningens Riksförbund

Ett beslut från HMK är bindande och kan inte överklagas

Föregående

Alla sjuka får inte samma värde

Nästa

Kommunrevisionen riktar skarp kritik mot politikerna i Tjörns kommun