Kia Andreasson, Miljöpartiet, avgående kommunalråd.

Vad har du för erfarenheter av att informella grupper i praktiken fattar beslut i kommunala frågor?

Kia Andreasson, porträtterad av Raymond Ståhl
Kia Andreasson, porträtterad av Raymond Ståhl

— Med Göran (Johansson) var det så. Det kretsade mycket kring fotbollen, politikerna och deras näringslivskompisar. Göran var en despot som ville att besluten skulle tas i bolagen för att det skulle gå snabbare. Dessutom hade (s) och (m) en informell överenskommelse.

— När Anneli (Hulthén) kom tog vi upp om beslutsgången. Det är en jätteskillnad nu. Bolagen levde tidigare ett eget liv. Direktörerna har skött sig själva.

Anser du att de högre tjänstemännens inflytande på besluten har ökat eller minskat över tid?

— Det är en ständig kamp. Vissa tjänstemän är väldigt starka och vissa andra har förstått den politiska koden. Tjänstemännen tolkar våra beslut och det blir inte alltid som vi tänkt oss. Nu försöker vi föra en dialog med tjänstemännen och vara tydligare i våra styrdokument.

— Politikerna måste vara mer på. Tidigare var de alldeles för layed-back.

På vilket sätt kan styrning och ledning av stadens bolag förbättras?

— Vi håller på med det. Till en början har det handlat om att gå igenom vad de olika bolagen sysslar med och sortera upp dem efter verksamhetsområden. Vi har skapat en ny organisation där ett bolag, Stadshus AB, med politiker i styrelsen, finns överst i pyramiden medan bolagen är sorterade i olika fack därunder med ett bolag med samordningsansvar över varje fack.

— Hur själva styrningen och ledningen ska se ut är inte riktigt klart än. Det blir en kommande fråga.

I diskussionen kring muthärvor och kvittoskandaler har tanken på en extern och oberoende revision av kommunens bolag och förvaltningar framförts. Vad är din/ditt partis ståndpunkt i frågan?

— Förvaltningarna revideras genom den interna revisionen, ofta bestående av tidigare politiker. De är kompetenta personer eftersom de har politisk erfarenhet och vet hur nämnderna fungerar.

— Jag har ingen anledning att misstro de tjänstemän i kommunen som sköter den interna revisionen och inte de lokala externa revisionsbyråerna heller.

— Jag tror inte de vill skita ner sig. Däremot finns det en viss slapphet bland de externa revisorerna bland annat i stiftelserna.

 

Föregående

Eva hos Gun Holmerz som hoppas på ett renare Göteborg

Nästa

Hagakliniken kräver regionen på 38 miljoner i skadestånd