Chefer i Göteborgs stad försöker hindra anställda att slå larm om missförhållanden, skriver Demokraterna till Kommunstyrelsen.

Därför vill partiet att alla anställda måste lära sig att de har rätt att påtala missförhållanden. Grundlagen står på deras sida. Det handlar om meddelarfrihet och meddelarskydd. Ibland gäller till och med skyldighet.
Demokraterna begär att alla nämnder och styrelsen får i uppdrag att sprida informationen. Anställda ska veta att de kan rapportera till chefer, politiker, visselblåsarfunktionen och medier.

Felaktig lojalitetsinformation till anställda
Partiet skriver att chefer felaktigt meddelat anställda att lojaliteten mot arbetsgivaren väger tyngre än rätten att tala med politiker eller media. Och att alla kontakter med politiker måste ske via förvaltningsdirektören.
– Alla anställda har precis som vilken medborgare som helst rätt att kontakta någon av stadens politiker, skriver Demokraterna.

Föregående

Vet du var ditt skyddsrum finns?

Nästa

Har kommunalråden rätt lön?