Ett klubbslag i Stadsfullmäktige återstår sedan kommunens koncernbolag Stadshus nu gett klartecken. Därmed kan jobbet på att bygga om och bygga till Göteborgs Konstmuseum påbörjas. Kalaset får kosta högst 800 miljoner kronor. Nyinvigningen planeras ske år 2028.

Den nya byggnaden läggs söder om det befintliga museet. Där blir det möjligt att visa mer av museets samlingar. Man ska också kunna ta emot internationella utställningar med höga krav på klimat och säkerhet.

Det kommunala fastighetsbolaget Higab äger byggnaden och beräknar att kulturförvaltningen får betala en årlig hyra på 40 miljoner kronor. Därtill kommer kostnader för värme, el, vatten, kyla och fastighetsskatt.

Åren 2023-2024 håller museet stängt.

Föregående

Kravalldygnen som skakade och skadade Göteborg

Nästa

Revisorerna föreslår bättre renhållning