Det är oroligt i världen. Och numera även i vårt närområde sedan tre veckor tillbaka.

Rysslands överfall på grannlandet Ukraina, Europas kornbod, pågår för fullt och med allt brutalare metoder mot den ukrainska civilbefolkningen.
Men det som president Putin och hans militärledning sannolikt trodde skulle bli en tämligen enkel och kortvarig ”operation”  på max en vecka har inte utvecklats som planerat.
Främst tack vare ukrainarnas oväntat starka motstånd men även omvärldens förenade fördömanden och kännbara ekonomiska sanktioner.

Sverige har hotats med vedergällning
Hur orolig skall man då vara för att kriget sprider sig?  Till Sverige exempelvis. Putin har ju vid två tillfällen hotat med vedergällningar om Sverige lade sig i angreppet på Ukraina, vilket vi har gjort genom att skicka vapen och andra förnödenheter.
Hur som helst skadar det kanske inte att vidta några enkla förberedelser utifall om… till exempel att ta reda på var det finns ett skyddsrum att krypa in i om det trots allt skulle böja smälla.
När Putin gjorde allvar av sitt hot att invadera för att kuva Ukraina publicerade MSB, Myndigheten för säkerhet och beredskap, en lista över Sveriges cirka 60 000 skyddsrum.

På spaning efter närmaste skyddsrum
Spanarens medarbetare började där och fick fram fyra förslag i stadsdelen nära den egna bostaden. Det närmaste skyddsrummet finns således inte i det huset men ligger endast två minuter bort.
Adressen till det närmsta skyddsrummet i kvarteret intill är förstås välbekant, men var finns dörren där man går in? En vandring runt fastigheten två varv gav inga upplysningar, kanske av säkerhetsskäl.
En skylt visade i alla fall att här har fastighetsägaren ett kontor eller en servicelokal. Dörren var låst. Men efter 30 sekunder tittade en man ut och undrade vänligt vad som stod på.
– Inget särskilt… Jag bara tittar efter ingången till familjens närmsta skyddsrum enligt MSBs anvisningar.

Rätt hus men fel adress
– Det finns i det här huset fast på andra sidan kvarteret. I utrymmet som används som garage i idag.
– Aha, samma hus fast en annan adress.
– Ja, så blir det då. Vi öppnar om det händer något.
Och innan Spanarens medarbetare hann fråga hur pass iordningställt skyddsrummet kunde tänkas vara i fredstid hade mannen stängt dörren och återgått till sina sysslor.

Alla får inte plats i 60 000 skyddsrum
Det finns som sagts 60 000 skyddsrum i Sverige med plats för cirka sju miljoner människor. Den som vill informera sig om det egna skyddsrummets placering kan göra det på MSBs hemsida.
Tillsammans med grannländerna Finland och Norge samt Schweiz anses Sverige ha ett unikt stort bestånd av skyddsrum.
Men det bor ju fler än tio miljoner människor i Sverige…? kanske någon undrar. Sant, men alla bor inte i städer eller tätorter med skyddsobjekt, som kan bli föremål för krigshandlingar. Landsbygden torde vara den säkraste platsen i händelse av krig.

MSB bestämmer behoven
MSB beslutar om vilka som behov som kan finnas eller uppstå.
Skyddsrum har funnits sedan 1940-talet men under de senaste 20 åren har endast ett fåtal nya byggts.
Stickprov som MSB har gjort visar att det är väldigt varierande standard och utrustningsnivå i skyddsrummen.
Det är fastighetsägaren som har ansvar för underhållet av skyddsrummen.

Läs mer om skyddsrum på MSBs hemsida.

Föregående

Nu blåser vinden åt rätt håll för GWO

Nästa

Chefer försöker tysta kommunanställda