Tycker du att Göteborgs 18 kommunalråd tjänar för lite? Eller för mycket? Skulle du själv ta deras uppdrag för pengarnas skull?
Spanaren redovisar här bara det som kommunens skattebetalare via Göteborgs stad står för. Kommunalråd får inga extra inkomster för sina uppdrag i nämnder och stadens bolagsstyrelser.

Kommunalråd som sitter i fullmäktige (de flesta) får liksom alla andra ledamöter 1 440 kronor i arvode för varje sammanträde.

Ledamöter i Kommunstyrelsen och kommunalråd
Axel Josefson (M), ordförande
Axel Darvik (L), 1:e vice ordförande
Daniel Bernmar (V), 2:e vice ordförande
Blerta Hoti (S)
Martin Wannholt (D)
Karin Pleijel (MP)
Hampus Magnusson (M)
Marina Johansson (S)
Grith Fjeldmose (V)
Jessica Blixt (D)
Jörgen Fogelklou (SD)
Emmyly Bönfors (C)
Jonas Attenius (S)

Ersättare och kommunalråd
Nina Miskovsky (M)
Jenny Broman (V)
Viktoria Tryggvadottir Rolka  (S)
Elisabet Lann (KD)
Henrik Munck (-)

Axel_Josefson_lon

Föregående

Chefer försöker tysta kommunanställda

Nästa

Västlänken visar underskott på 2,85 miljarder