Inom paraplyorganisationen Citysjukhuset + 7 drivs en vårdcentral som får betalt från regionen för sina listade patienter. Betalningen ska täcka alla kostnader, exempelvis röntgenundersökningar och medicin, för patienternas vård.

Inom paraplyorganisationen Citysjukhuset + 7 driver också specialistläkare verksamhet med egna avtal med regionen.

För specialistläkarna gäller andra villkor än för vårdcentralen.

Om en specialist skriver ut läkemedel eller remitterar en patient till röntgen är det regionen som betalar. Om istället vårdcentralens läkare skriver ut medicin eller remitterar en patient till röntgen dras kostnaden på den fasta ersättning vårdcentralen får för sina listade patienter.

Eftersom olika verksamheter drivs i samma lokaler kan det vara frestande att tänja på reglerna. Varför inte skicka patienten vidare till specialisten i rummet bredvid för att skriva ut recept på dyra mediciner?

Det kan förstås också ske av misstag.

Efter granskningen medgav Anders Nordkvist på Citysjukhuset + 7 att det i något fall blivit fel. Han berättade att en specialistläkare skrivit ut recept till ett antal astma/KOL-patienter som besökt vårdcentralen. Recepten borde ha skrivits ut av vårdcentralens läkare.

Den förklaring läkaren gett var att hennes rum råkat ligga bredvid astmasköterskans. Det blev därför en smidig hantering.

– Jag har efteråt förstått att resultatet har blivit att kostnaden inte drabbat vårdcentralen utan felaktigt belastat regionen, något som jag djupt beklagar, skrev läkaren i ett brev till regionen.

Efter granskningen krävde regionen att få tillbaks 4,6 miljoner kronor:

• Vårdcentralen krävdes på 1 512 408 kronor.

• En läkare, specialist på allmänmedicin, krävdes på 137 034 kronor.

• Anders Nordkvist, vd och grundare av Citysjukhuset, krävdes på 1 301 750 kronor.

• En specialist på öron-näsa-hals krävdes på 1 637 124 kronor.

Det visade sig att regionen inte kunde verifiera summorna. Citysjukhuset + 7 vände sig till kammarrätten för att få ut regionens underlag för att kunna kontrollera siffrorna. Kammarrätten gav sjukhuset rätt att se handlingarna. Trots det hade regionen inget underlag att visa upp.

Det avtal som nu slutits mellan regionen och Citysjukhuset + 7 ger vårdcentralen och läkarna fortsatt avtal med regionen. Vårdcentralen ska samtidigt betala tillbaks en lägre summa än vad den ursprungligen krävdes på:

• Citysjukhuset: 1 489 354 kronor

• Anders Nordkvist: 301 559 kronor

• En specialist på öron-, näsa hals: 119 493

•  En specialist på allmänmedicin: 45 160 kronor

Men inte heller de beloppen har regionen tillfredsställande kunnat verifiera (se artikel här intill om Frank Anderssons ingripande).

 

Fakta

  • Citysjukhuset + 7
  • Hette tidigare Läkarhuset och är en paraplyorganisation med vårdcentral och en rad specialister.
  • Lokalerna ligger på Lilla Badhusgatan.
  • 6 000 patienter är listade på vårdcentralen.
  • Andra siffror: 25 000 läkarbesök, 5 000 sjukgymnastikbesök och 1 000 operationer per år. 32 anställda och 28 läkare verksamma på sjukhuset.

 

Föregående

Koll på kostnaderna kostar för mycket

Nästa

Dyrt släta över bostadsbolagens lagbrott