Göteborg har fyra kommunala bostadsbolag: Gårdstensbostäder AB, Familjebostäder i Göteborg AB, Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag och Bostads AB Poseidon. Moderbolaget heter Framtiden. Där är Anneli Snobl vd.

De fyra bolagen har länge fört hemliga register med uppgifter om hyresgäster. Detta och hur Framtiden har försökt rädda sitt anseende efter avslöjandet vet vi, trots mörkläggningsförsök, tack vare journalister på SVT:s Västnytt, GP och andra håll.

Framtiden har framför allt försökt snygga till sin fasad genom att köpa puts av PR-byrån JKL, som säljer dåliga råd dyrt.

Chef där är förre M-politikern Henrik Nilsson. Han har kontakter och har lyckats sälja in verksamheten hos en del styrande i kommunen. Den här gången kostade det cirka 170 000 kr. När de fyra bolagen – till slut – tvingats betala en företagsbot på vardera 20 000 kr, hade lagbrottet kostat minst 250 000 kr, exklusive välbetald arbetstid.

Registren avslöjades förra året. Förundersökning inleddes. Men åklagaren ansåg att inget olagligt gjorts. Datainspektionen granskade saken och höll inte med, men ansåg att bolagen visade vilja att rätta till upptäckta ”brister”. I registren fanns godtyckligt skvaller om bl a etnicitet, hälsotillstånd och lagöverträdelser.

Det var först genom kammarrätten, sedan Framtiden vägrat, som frågvisa journalister fick ta del av korrespondensen mellan bolagskoncernen och JKL. När sedan stadsrevisionen gick igenom registren uppdagades att där fanns 1 500 känsliga och olagliga anteckningar om hyresgäster.

Men det gick inte att fastställa vilka som var ansvariga. Därför blev påföljden i stället företagsbot. Framtidens vd Anneli Snobl försäkrade att detta, som aldrig skulle ha gjorts, i vart fall inte skulle upprepas.

I en uppföljande intervju i Västnytt efteråt har Anneli Snobl frågats om varför hon själv inte direkt medverkade till att få allt klarlagt. Hon påstod då att journalister vinklar så att inte sanningen kommer fram. Men vad hon menade med detta vägrade hon svara på.

Hon hävdade också att de dyra JKL-tipsen bara varit råd, som man inte hade följt. Men varför då betala för dem? ”Ja, men vi använder kanske 99 procent av tipsen”. Men: ”Nej, i det här fallet så har vi inte gjort det.”

Framtiden har alltså betalat för värdelösa råd. I verkligheten är det göteborgarna som stått för notan och vad det kostat att försöka dölja så mycket som möjligt för dem själva.

Enligt Göteborgs kommuns informationspolicy skall det råda öppenhet och tranparens i kommunen. Det skall alla på kommunala lönelistor klara. I detta och i åtskilligt fler fall har andra, ibland med hjälp av anonyma tipsare, sett till det.

 

Föregående

Sjukvårdsskandalens bakgrund

Nästa

Frank Andersson (S) gjorde upp med citysjukhus - för att rädda (S) i valet