tisdag, januari 31 2023
Bevakar Göteborg - och lite till
Spanaren.se är en nättidning i Göteborg som ägs av den ideella föreningen Sällskapet Spanaren. Vi granskar makten men rapporterar även om annat. Redaktionen arbetar gratis.

Därför ger ambassaden inte asyl

Jan Strid

De två personer som sökt skydd på svenska ambassaden i Minsk söker också asyl i Sverige. Skydd får de säkert, […]

Read More

Hot om våld stoppade yttrandefrihet

Jan Strid

EN DANSK advokat och politiker, Rasmus Paludan. ansökte om tillstånd för att bränna Koranen på allmän plats i Malmö. Polisen gav […]

Read More

En liten framgång för Flam

Jan Strid

JAG SKREV den 23 juni om att åklagaren hade beslagtagit hela upplagan av Aron Flams bok som behandlar Sveriges undfallenhet gentemot […]

Read More

Duger bara stockholmare i kommissionen?

Jan Strid

NU HAR REGERINGEN utsett de sju ledamöter som skall utvärdera bland annat vårdens arbete under pandemin. Uppdraget skall slutredovisas senast den […]

Read More

Upphovsrätten står mot yttrandefriheten

Jan Strid

MAN HAR VÄL egentligen aldrig tänkt sig att upphovsrätten skulle kunna användas mot yttrandefriheten utan att yttrandefriheten borde ta över. […]

Read More

Folkhälsomyndighetens statistik gäller bara ibland

Jan Strid

DEN FJÄRDE MAJ i år publicerade EU ”Europeisk webbundersökning om Covid -19 och narkotikaanvändning”. Undersökningens syftade till att kartlägga samband […]

Read More

Vilken sorts sakkunnig är Gardell?

Jan Strid

DE TVÅ KVINNORNA Fatima Doubakil och Maimuna Abdullahi vilka är talespersoner för MMRK (Muslimska Mänskliga Rättighetskommitten) som hade stämt Ann-Sofie Hermansson […]

Read More

Varför en så snabb behandling av regeringen?

Jan Strid

REGERINGEN LADE ett förslag om tillfälligt bemyndigande i smittskyddslagen. Detta innebär att regeringen kan regera via dekret, det vill säga […]

Read More

Är MSB verkligen lämplig att informera?

Jan Strid

REGERINGEN SKALL sända ut ett myndighetsmeddelande till allmänheten: Du stannar hemma om du känner dig sjuk med snuva, hosta eller feber […]

Read More

Alla sjuka får inte samma värde

Jan Strid

NU FÖRBEREDER regeringen riktlinjer för triage. I klartext vilka patienter som ska prioriteras och vilka som ska lämnas att dö, när […]

Read More
1 2 3 4 5 6 11