DEN 17 DECEMBER I ÅR tas den nya visselblåsarlagen i den svenska riksdagen. Lagen bygger på ett EU-direktiv som vi antagit. Det märks att det kommer från EU i det att vi ju har en lagstiftning som ger visselblåsarna en grundlagsenlig rätt till meddelarskydd via tryckfrihetsförordningen, där var och en kan vissla till våra medier som har utgivningsbevis under anonymitet.

Men detta har endast cirka 10 medlemsländer i EU, därför blir lagen för vår del mest en lag om hur det skall gå till att vissla. Lagen omfattar offentlig verksamhet samt företag som har 50 anställda eller fler.

FINANSIELLA TJÄNSTER och produktsäkerhet, skattebrott, pengatvätt, överträdelse av dataskyddsregler och produktsäkerhet. Trots denna detaljerade uppräkning så saknas såvitt jag kan se till exempel konsumentfrågor.

Vilka som har rätt att vissla definieras också. Det är anställda, arbetssökande, egen företagare, volontärer, praktikanter personer i förvaltnings- och ledningsorgan och aktieägare verksamma i företaget.

DE OLIKA FÖRETAG samt organisationer som omfattas skall inrätta ett internt rapporteringsorgan dit de som tänker vissla kan vända sig utan att riskera några repressalier. Det kommer också att inrättas ett centralt organ med motsvarande funktion.

Den nya lagen bryter också tystnadsplikt, dock ej kvalificerad sådan. Om man avsiktligt rapporterar felaktig uppgift har man inget skydd. Däremot har man det om det som rapporteras strider mot svensk rätt eller unionsrätt eller om det finns ett samhällsintresse.

DETTA ÄR DE viktigaste punkterna i ett EU-direktiv liksom den svenska lagen som är mycket mer omfattande. Men för svensk del skulle jag vilja hävda att det mera är en lag om hur det skall gå till att vissla, det vill säga en ordning. Och hur skall det organ som utses se ut, vilka som skall sitta där och hur de skall utses. Egentligen är det för vår del mycket enklare att vissla till våra medier där vi ju är garanterade anonymitet och att våra medier garanterar att inte rena angrepp mot organisationer och företag kommer ut.

Jag är snarare lite orolig för att den nya visselblåsarfunktionen kan bli en hämsko på den presumtive visslaren. Eftersom jag inte sett någon större debatt om den nya lagen så måste väl de flesta inte se något särskilt nytt för vår del.

Föregående

Hyresgäster allt mindre nöjda med sina värdar

Nästa

Kvinnligt, manligt eller gudomligt - så väljs fartygens namn