Domstolen förstod Flams parodi

Jan Strid

JAG SKREV i juni om hur polisen, på uppdrag av åklagare, på morgonen tog sig in hos förlaget och beslagtog hela […]

Läs mer

Så Sveriges Radio kvoterar anställda?

Jan Strid

NÄR PROFESSOR Kent Asp gjorde sin journalistundersökning 2012 kunde han visa hur stor andel som de politiska partierna hade bland […]

Läs mer

Här fick Shakespeare rätt

Jan Strid

REGERINGEN HAR skickat ut en utredning på remiss betitlad Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten. Det är en parlamentarisk utredning. […]

Läs mer

Därför ger ambassaden inte asyl

Jan Strid

De två personer som sökt skydd på svenska ambassaden i Minsk söker också asyl i Sverige. Skydd får de säkert, […]

Läs mer

Hot om våld stoppade yttrandefrihet

Jan Strid

EN DANSK advokat och politiker, Rasmus Paludan. ansökte om tillstånd för att bränna Koranen på allmän plats i Malmö. Polisen gav […]

Läs mer

En liten framgång för Flam

Jan Strid

JAG SKREV den 23 juni om att åklagaren hade beslagtagit hela upplagan av Aron Flams bok som behandlar Sveriges undfallenhet gentemot […]

Läs mer

Duger bara stockholmare i kommissionen?

Jan Strid

NU HAR REGERINGEN utsett de sju ledamöter som skall utvärdera bland annat vårdens arbete under pandemin. Uppdraget skall slutredovisas senast den […]

Läs mer

Upphovsrätten står mot yttrandefriheten

Jan Strid

MAN HAR VÄL egentligen aldrig tänkt sig att upphovsrätten skulle kunna användas mot yttrandefriheten utan att yttrandefriheten borde ta över. […]

Läs mer

Folkhälsomyndighetens statistik gäller bara ibland

Jan Strid

DEN FJÄRDE MAJ i år publicerade EU ”Europeisk webbundersökning om Covid -19 och narkotikaanvändning”. Undersökningens syftade till att kartlägga samband […]

Läs mer

Vilken sorts sakkunnig är Gardell?

Jan Strid

DE TVÅ KVINNORNA Fatima Doubakil och Maimuna Abdullahi vilka är talespersoner för MMRK (Muslimska Mänskliga Rättighetskommitten) som hade stämt Ann-Sofie Hermansson […]

Läs mer
1 3 4 5 6 7 12