SÖNDAGEN den 2 maj kunde vi se en partiledardebatt i Sveriges Television och på måndagen
kunde vi i de två kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen läsa hur tittarna hade betygsatt de
olika partiledarnas framträdanden. Det är väl intressant att veta vad andra tyckt och kanske jämföra
med vad man själv tycker, men mera intressant, menar jag är att jämföra de båda tidningarnas
presentationer av sina resultat.

Tittarna betygsätter utefter en skala som gått från 0 till 5 där fem är bäst och så här fördelar sig
resultaten:
Aftonbladet                                Expressen
Ulf Kristersson (M) 3,4                Ulf Kristersson (M) 3,52
Nooshi Dagostar (V) 3,2              Ebba Busch (KD) 3,12
Annie Lööf (C) 3,1                         Jimmie Åkesson (SD) 3,07
Ebba Busch (KD) 3.0                    Nooshi Dagostar (V) 3,05
Märta Stenevi (Mp) 3,0                Annie Lööf (C) 2,97
Stefan Löven (S) 2,8                      Nyamko Sabuni (L) 2,96
Jimmie Åkesson (SD) 2,7             Stefan Löven (S) 2,83
Nyamko Sabuni (L) 2,7                Märta Stenevi (Mp) 2,73

OM VI SER till siffrorna så är inte skillnaderna så stora vilket kanske inte är så förvånande med en så kort skala och därtill en statistisk felmarginal som visserligen är svår att beräkna när det gäller Aftonbladet.
Men rangordningen är intressant, i Jimmie Åkessons fall rör det sig om en skillnad
mellan tidningarna på 4 steg och för Märta Stenevi om 3 steg. Skillnaden mellan tidningarna beror troligen inte på slumpen utan på vilken typ av urval som tidningarnas respektive opinionsföretag
använder.
Aftonbladet använder företaget Demoskop som har vad de kallar Iniziopanel vilket är en självrekryterad panel där deltagarna får anmäla själva att de vill vara med i panelen. Ur denna panel görs en webbenkät om 1000 personer.

EXPRESSEN använder företaget SIFO som också har en panel men där man ringer upp personer
slumpmässigt och frågar om de vill vara med i panelen. Man säger att man har cirka 100 000
paneldeltagare från vilka man dra sitt urval. Detta liknar då mest ett traditionellt urval där man
slumpmässigt ringer upp deltagare för en intervju, vilket tar längre tid och ger ett större bortfall. Jag
tror att det endast är SCB som fortfarande använder detta urvalsförfarande och har då cirka 50
procents bortfall.

Denna undersökning av ett TV-program är kanske inte så viktigt men det gäller att se upp när vi
framgent kommer att se fler opinionsundersökningar: studera då noggrant urvalsförfarandet.

Föregående

Nu fyller Spanaren sju år

Nästa

Hyresgästföreningen fortfarande utan ordförande