Sedan ett drygt år tillbaka saknar Hyresgästföreningen i västra Sverige en ordinarie regionordförande. Och det lär fortsätta dröja innan någon ny utses. Detta eftersom det årsmöte som hölls i april och där en ny ordförande skulle väljas, måste göras om.

Det var i april förra året som dåvarande regionordförande Kristofer Lundberg uteslöts ur Hyresgästföreningen. Beslutet fattades av Hyresgästföreningens förbundsstyrelse och skälet uppgavs vara att Kristofer Lundberg begått allvarliga överträdelser mot förbundets stadgar, riktlinjer  och etiska regler.
Många medlemmar och förtroendevalda gjorde dock en annan tolkning och menade att det låg politiska motiv bakom uteslutningen.  Kristofer Lundberg är medlem i Rättvisepartiet Socialisterna och står för en mer kampinriktad och aktivistisk hållning än den som förespråkas generellt av Hyresgästföreningen.

Ronny Bengtsson.
Bild: Hem och hyra

Vice ordförande tog över i väntan på nyval
Efter uteslutningen fick dåvarande vice ordförande Ronny Bengtsson gå in som tillförordnad regionordförande i väntan på att en ny ordinarie skulle kunna väljas.
Det valet skulle ha genomförts vid det digitala årsmöte som hölls nu i slutet av april i år. Men mötet hann aldrig så långt utan fick avbrytas i förtid. Orsaken var att en majoritet av ombuden inte godkände röstlängden.
Inför varje regionårsmöte håller de 13 geografiskt avgränsade Hyresgästföreningar som ingår i västra Sverige egna årsmöten. Där väljs bland annat de ombud som ska representera medlemmarna på regionens årsmöte. Varje förening har rätt att välja ett antal ombud. Hur många avgörs av antalet medlemmar i respektive förening.

Föreningen hade inte valt sina ombud
Men inför det här mötet visade det sig att en av föreningarna i Göteborg, Centrumföreningen,  inte valt några ombud. Föreningens årsmöte hade ajournerats innan valet hunnit äga rum.
Det fanns nu flera sätt att lösa det på. Endera kunde årsmötet genomföras utan ombud från Centrum eller så kunde de ombud som representerade Centrum vid föregående årsmöte få förtroendet att representera medlemmarna ytterligare en gång.
Båda de alternativen förkastades dock av regionstyrelsen som i stället valde att utse de ombud som Centrums valberedning föreslagit till årets möte men som alltså inte hunnit bli formellt valda.

Nej till röstlängd utan valda ombud
Men det gick inte årsmötet med på. En majoritet av ombuden sade nej till röstlängden med motiveringen att ombud naturligtvis ska vara valda av medlemmarna och inte handplockas ovanifrån.
I och med att röstlängden inte godkändes kunde mötet inte fullföljas. I stället kommer ett nytt årsmöte att hållas men sannolikt inte förrän någon gång i höst, efter att Centrumföreningen haft sitt möte.
Till dess får alltså medlemmarna i västra Sverige sväva i ovisshet om vem som kommer att leda regionen i framtiden.

Tre kandidater

Daniel Carlenfors
Bild: Birger Ernfjord
Ulrika Winblad.
Bild: Privat

Enligt medlemstidningen Hem & Hyra finns det tre aktuella kandidater till posten. Förutom tillförordnade regionordföranden Ronny Bengtsson från Hyresgästföreningen Västra Göteborg är det även Daniel Carlenfors från föreningen i Frölunda och Ulrika Winblad från Kungälv.
Daniel Carlenfors är en känd bostadsaktivist som inledde sin bostadspolitiska bana i kampen mot Stenas renoveringar på Pennygången i Högsbo. Han är också med i föreningen Alla ska kunna bo kvar, som arbetar mot renovräkningar.

Ulrika Winblad har varit aktiv på lokalföreningsnivå inom Hyresgästföreningen i Kungälv. Hon är en facklig veteran och är ordförande för Kommunal i Kungälv och för ABF i sydvästra Götaland.

Föregående

Osäkra betyg på TV-debatten

Nästa

Mp-krav på färre p-platser vid Kungstorget