”Skotta igen alltihop!”
Så låter en av flera röster ur det göteborgska folkdjupet där tålamodet tryter allt mer.
Det handlar om trafikkaoset i centrala stan som beror på ständiga gatuarbeten och byggprojekt, varav de största har en direkt koppling till projekt Västlänken, den underjordiska tågtunnel runt stadens centrum, där man tänkt att pendeltågtrafiken ska gå i framtiden.
Protesterna mot Västlänken har varit många och påtagliga, men har hittills inte lett till någonting.

Utifrån betraktat ser projektet ut att för länge sedan ha havererat både vad gäller tidplan och ekonomiska kalkyler.
I varje fall har det gått i stå rejält och huvudmännen, dvs Trafikverket, Göteborgsregionen, Västra Götalandsregionen och Region Halland tvingas än en gång revidera planer och kalkyler.

Sex parter i finansieringsavtalet från 2010
Västlänken betalas genom det Västsvenska paketet, som är ett finansieringsavtal från 2010 mellan Trafikverket, det vill säga staten, Göteborgs stad, Göteborgsregionen, Västtrafik, Västra Götalandsregionen och Region Halland.
Paketet, ska finansiera en rad projekt i den regionala infrastrukturen under 20 år. Här finns förutom Västlänken stora satsningar på alla markbundna trafikslag, bland andra nya Hisingsbron och Marieholmstunneln.

Trafikverket ska betala hälften av kostnaderna
Ursprungligen kostar paketet 34 miljarder kronor i 2010 års penningvärde varav staten via Trafikverket betalar 17 miljarder och övriga står för resten, som också inkluderar intäkter från trängselskatten under 25 år.

Ständigt reviderade tidsplaner och spruckna kalkyler
För den oinvigde verkar det mesta i detta impopulära projekt ha gått snett. Tidplanen har fått revideras gång på gång och ännu ser man ingen ände på eländet – de ekonomiska kalkylerna har spruckit för länge sedan och idag vet ingen hur slutnotan kommer att se ut.
Man vet bara att kostnaderna för bara Västlänken redan nu – långt innan den är klar – ligger kring 40 miljarder. Det är dubbelt så mycket som den ursprungliga kalkylen.
Ingen kan med någon större säkerhet säga vad Västlänken kommer kosta eller när den kan tänkas bli färdig,

Tre alternativ  – men endast två realistiska
Frågan är nu – hur går man vidare?
Vilka realistiska handlingsalternativ har staten och regionen för fortsättningen av Västlänken idag när man står med tom kassakista?
Teoretiskt finns väl tre vägar att gå:
1) Avbryta nu och återställa Göteborg
2) Fullfölja enligt de ursprungliga planerna
3) Fullfölja men utan Hagastationen och dra linjerna direkt från Centralen till Korsvägen.

Hundratals miljoner utan samhällsnytta
Att ”skotta igen alltihop” tillhör nog inte de realistiska alternativen, även om det vore möjligt att göra så.
Men till och mmed det skulle kosta åtskilliga hundra miljoner och samhällsnyttan skulle bli noll av de redan utbetalade miljarderna.
Återstår alltså att fullfölja hela projektet eller att bestämma sig för en lösning utan Hagastationen.

Theo Papaioannou
Theo Papaioannou

”Ingen vågar säga stopp nu”
– Enda vägen är väl att göra färdigt, menar Theo Papaioannou, tidigare partiledare för numera avsomnade ”Vägvalet” – ett parti som bildades i protest mot den beslutade trängselskatten. Partiet tog fem mandat i Göteborgs kommunfullmäktige vid valet 2010, mandat som man också behöll vid valet 2014.
– Jag skulle vilja se det kommunalråd som vågar säga stopp nu säger Papaioannou, som avgick som partiledare för Vägvalet 2017.

Fördyringar inte reglerade i Västsvenska paketet
Ja, enda vägen är förmodligen att fullfölja bygget av Västlänken till vilket pris det nu blir.
Då återstår bara frågan om vem som ska betala fördyringarna. Det finns nämligen inte reglerat i avtalet kring det Västsvenska paketet.
Staten genom Trafikverket kan naturligtvis lägga sig platt och ta kostnaderna, men det kan i så fall bli en fråga för regeringen.

25 nya år med trängselskatt kan bli en realitet
Om de västsvenska regionerna ska med på samma villkor som hittills gällt för projektet, så handlar det om kännbara skattehöjningar för västsvenskarna. En del kan man förstås plocka fram genom att förlänga tiden för trängselskatten från 25 år till 50 år.
Kanske skulle det vara det minst smärtsamma, eftersom folk har vant sig vid dessa avgifter.
Men pengarna kommer ändå inte att räcka till.

Ett svart hål som bekostas av skatter
Det blir onekligen intressant att följa de kommande förhandlingarna mellan parterna i det Västsvenska paketet.
Oavsett vad man kommer fram till, så blir det ju ändå till sist skattebetalarna som tvingas stå för notan. Frågan är hur den ska fördelas mellan landets skattskyldiga.
Västlänken framstår allt mer som 20-talets svarta hål.

Föregående

Botaniska får 52 miljoner för att driva projekt som främjar biologisk mångfald

Nästa

Dubbla litteraturfester på gång - så gör du för att hinna med båda