Madeleine Jonsson
Madeleine Jonsson (MP)

Botaniska trädgården i Göteborg har fått pengar för att bidra till, och leda, projektet EXPBIO, som ska främja biologisk mångfald.
Projektet startar 2024 och kommer att pågå under fyra år. Botaniska har utsetts till ”lead partner”, vilket närmast kan översättas med projektledare. Detta inbringar nära 52 miljoner kronor under de fyra åren.

Åtta partners från fem länder längs Nordsjökusten ska tillsammans arbeta med biologisk mångfald ur olika perspektiv. Nederländerna, Belgien, Tyskland, Danmark och Sverige är de fem länderna. Svensk partner är, förutom Botaniska trädgården, även Trollhättans stad.

”Biologisk mångfald central i grön omställning”
– Västra Götalandsregionen arbetar aktivt med att växla upp arbetet med biologisk mångfald. Det här projektet ökar möjligheterna att sätta fokus på detta.
– För att den gröna omställningen ska vara grön på allvar behöver den få med sig arbetet med biologisk mångfald, säger Madeleine Jonsson (MP), ordförande i Miljö- och regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland.

Hanna Tornevall
Hanna Tornevall. Bild: Emmy Jonsson.

Botaniskas kompetens och profil en tillgång i projektet
Hanna Tornevall, förvaltningschef vid Botaniska trädgården, är också glad över de möjligheter som EXBPIO ger.
– Vi får här en stor möjlighet att dela med oss av vår kompetens och starka profil inom biologisk mångfald.
– Inom projektet kommer alla parter att tillsammans utveckla kunskap och metoder för hur man på bästa sätt kan arbeta för att skapa en samhällsförändring som gör att mångfalden kan värnas, säger hon.

Trollhättan får möjlighet att skala upp sitt arbete
Peter Eriksson är kommunstyrelsens ordförande i Trollhättan.
– Vi är glada över att var en dela av detta projekt för att skala upp vårt arbete med biologisk mångfald. Något som vi även tidigare har haft högt på dagordningen, säger han.

30 procent av landytan ska restaureras och skyddas
EXPBIO går i linje med EU:s Nature restauration law, Strategi för biologisk mångfald 2030, som beslutades sommaren 2023. Den är en del av The European Green deal, Den Gröna given.
Den slår fast att 30% av Nordsjöregionens landyta skall vara restaurerad och skyddad 2030. 80% av livsmiljöerna i Europas natur är i förfall.

Peter Eriksson Trollhättan
Peter Eriksson

Återställning av gräsmarker har en nyckelroll
Till exempel nämns ett stort behov av återställning av gräsmarker för att öka den biologiska mångfalden. För att kunna åstadkomma detta behövs kunskap om restaureringsmetoder och funktionella fröblandningar som är lokalt anpassade till olika regioner inom Nordsjöområdet. Återställning av dessa gräsmarker kan i sin tur förebygga naturkatastrofer och stärka möjligheterna för vår livsmedelsförsörjning.

Utbyte av kunskap och nya fröblandningar
Inom projektet kommer man att:
• Ha ett utbyte av kunskap och erfarenheter mellan länder.
• Skapa lokalt framtagna fröblandningar för olika ändamål – både för restaureringsarbeten och pedagogiska ändamål.
• Pröva olika restaureringsmetoder för gräsmarker.
• Öka kunskapen om den biologiska mångfalden hos skolelever, allmänhet, företag och beslutsfattare. Att den är en viktig förutsättning för att människor skall kunna må bra och leva på jorden.
• Använda medborgarforskning där allmänheten samlar in kunskap tillsammans med forskare för att skapa nya underlag för kunskap. Så att många människor i olika länder ska känna sig aktiva och delaktiga.

Föregående

Allmännyttigt bolag vill höja hyrorna med nästan elva procent från årsskiftet

Nästa

Pendeltrafik utan station i Haga - en väg att gå i mål med Västlänken?