Ta bort markparkeringarna utmed vattnet och utveckla Kungstorget till en levande mötesplats.

Så lyder kravet i en motion till Göteborgs kommunfullmäktige från miljöpartisterna Bosse Parbring och Emmali Jansson.

Motionärerna skriver:

Kungstorget borde ihop med Kungsparken vara en fristad för göteborgarna under de ljumma sommarkvällarna. Möjligheten att dingla med benen över kajkanten och ta en kopp kaffe med utsikt över vattnet borde erbjudas både bofasta och besökare. Någon gång per år tar kulturkalaset eller annat evenemang torget i anspråk, men de allra flesta dagarna slösar vi bort Göteborgs potentiellt mest attraktiva plats. Den allra finaste ytan precis vid vattnet har blivit parkeringar istället för att kunna nyttjas av göteborgarna. Torget är i stort en tom yta man hastar över, på väg någon annanstans. Detta kan dock ändras! Vi i Miljöpartiet drömmer om ett levande Kungstorg med uteserveringar, sittplatser vid vattnet, brokig torghandel, lek och stoj, mer grönska och plats för människor. Den finaste platsen i Göteborg ska vi visa upp, inte gömma undan. Ge tillbaka Kungstorget till göteborgarna!  

 

Föregående

Hyresgästföreningen fortfarande utan ordförande

Nästa

Vad är det för fel att vara äldre?