Göteborgs politiker behöver hålla tungan rätt i mun.
Kommunen stramar åt.
Fria ordet är nog bra, men det får vara någon måtta.
I nya direktiv från stadens ledning kommer några förhållningsorder till de folkvalda.

När en politiker uttalar sig i stadens egna kanaler – alltså ägda av invånarna – ska de göra det å nämndens eller styrelsens vägnar. Inga solouppvisningar eller hopp över skaklar där.

Politiska uttalanden ska ske via partierna
Vill de valda uttala sig politiskt tillåts de visserligen göra detta.
Dock: Det måste ske via partiernas organisationer.
Politiker som inte förstod detta tidigare får veta det nu.
I pressmeddelanden från förvaltningar eller bolag måste ledamöterna även i de sammanhangen försöka fatta för vilka de uttalar sig. Det vill säga nämnden eller styrelsen.

Rätt pratordning viktigt vid pressträffar
Vid pressträffar ska politiker veta sin plats.
Först håller tjänstemännen (kommunen skriver tjänstepersoner) låda.
De valda kniper käft. Därefter tillåts politiker svara på frågor. Ungefär som nu.
Men det anses tydligen värt att påpeka ändå.

Avsikten är att alla ska förstå viktig skillnad
Allt detta tillkommer i den uttalade avsikten att allmänheten ska förstå skillnaden mellan politiker och tjänstepersoner (tjänstemän).
Det hävdas även att pressmeddelanden från Göteborgs stad ska ha tydligt nyhetsvärde.
Redaktionerna får väl vara tacksamma för hjälpen att skilja de färska morötterna från de ruttna. Detta kan annars vara svårt i dålig belysning.

Föregående

Sahlgrenska bröt kostnadsökning - stannar på minus 1, 274 miljarder under förra året

Nästa

Småländsk båtproduktion tas över av familjeföretag i Norge