Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) kan glädja sig åt att trenden för kostnadsutveckling bröts under fjärde kvartalet förra året.
Resultatet för 2023 blir ändå minus 1,274 miljarder.
– Det har varit ett tufft år för Sahlgrenska Universitetssjukhuset och alla medarbetare har kämpat med den ekonomiska utvecklingen, säger Cecilia Dalman Eek styrelseordförande för SU.

– Vi har lyckats vända den negativa ekonomiska trenden, men åtgärderna är kännbara och vi följer noga konsekvenserna för patienter och medarbetare, tillägger hon.
Dalman Eek pekar på fler positiva trender under 2023.
– Vi fortsätter att erbjuda vård, forskning och utbildning i toppklass. Vi har klarat målet för förstagångsbesök, genomfört fler operationer än föregående år och flyttat fram positionerna inom forskningen.

Arbetet går vidare med att effektivisera administrationen
En viktig beståndsdel i den ekonomiska utvecklingen är kostnaderna för medarbetare. En skärpt anställningsprövning infördes under förra året. Detta har bidragit till att bryta utvecklingen med ständigt stigande kostnader.
Sjukhuset fortsätter nu att arbeta med att effektivisera administrationen, bl a genom en så kallad stabsöversyn.

Vård utanför sjukhuset en prioriterad del av omställningen
En del av omställningen av hälso- och sjukvården är att Sahlgrenska satsar på digitalisering och mer vård i hemmet, där målet är att fler patienter ska kunna ges vård i hemmet istället för på sjukhuset.
– Vi prioriterar arbetet med att utifrån ekonomiska förutsättningar anpassa sjukhusets bemanning för att nå en ekonomi i balans, säger sjukhusdirektör Boubou Hallberg.
– Sahlgrenska hemma är ett bra exempel på hur vi ställer om vården där nya arbetssätt och digital teknik flyttar vården närmare patienterna.

Föregående

Rekordmånga fick nya organ på Sahlgrenska

Nästa

Nya direktiv för folkvalda för tydlig skillnad mellan rollerna