Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) har satt ett nytt rekord när det gäller transplantationer. Under 2023 fick 376 patienter ett eller flera nya organ.

– Varje ingrepp är skillnaden mellan liv och död. Tack vare en väl fungerande donationsverksamhet har vi kunnat uppnå denna höga siffra, säger Göran Dellgren, professor och överläkare vid SU.

Niclas Kvarnström
Niclas Kvarnström. Bild: Johanna Ewald St Michaels.

Dygnet runt alla dagar för att rädda liv
I hela landet transplanterades under förra året totalt 906 organ varav 806 kom från en avliden donator. 385 av dessa organ transplanterades på SU.
– Våra medarbetare jobbar dygnets alla timmar och dagar för att möjliggöra såväl donation som transplantation, säger Niclas Kvarnström som är verksamhetschef för Transplantationscentrum på SU.

Nya lagar har ökat antalet donationer
Bakom det ökade antalet transplantationer ligger ett ökat antal donatorer under 2023. Vilket i sin tur kan härledas till nya lagar som trädde i kraft 2022.
– Arbetet med att möjliggöra donation från flera donatorer och organ är fortsatt viktig. säger Kvarnström.

Regionalt centrum ska hjälpa till
Sedan förra året finns ett regionalt donationscentrum där specialiserade sjuksköterskor finns i beredskap dygnet runt med uppgift att stötta intensivvårdsavdelningar i regionen för att möjliggöra fler organdonationer.

Föregående

Kommunal miljardaffär - då får varken fullmäktige eller styrelsen vara med

Nästa

Sahlgrenska bröt kostnadsökning - stannar på minus 1, 274 miljarder under förra året