Därför ger ambassaden inte asyl

Jan Strid

De två personer som sökt skydd på svenska ambassaden i Minsk söker också asyl i Sverige. Skydd får de säkert, […]

Läs mer

Hot om våld stoppade yttrandefrihet

Jan Strid

EN DANSK advokat och politiker, Rasmus Paludan. ansökte om tillstånd för att bränna Koranen på allmän plats i Malmö. Polisen gav […]

Läs mer

En liten framgång för Flam

Jan Strid

JAG SKREV den 23 juni om att åklagaren hade beslagtagit hela upplagan av Aron Flams bok som behandlar Sveriges undfallenhet gentemot […]

Läs mer

Duger bara stockholmare i kommissionen?

Jan Strid

NU HAR REGERINGEN utsett de sju ledamöter som skall utvärdera bland annat vårdens arbete under pandemin. Uppdraget skall slutredovisas senast den […]

Läs mer

Upphovsrätten står mot yttrandefriheten

Jan Strid

MAN HAR VÄL egentligen aldrig tänkt sig att upphovsrätten skulle kunna användas mot yttrandefriheten utan att yttrandefriheten borde ta över. […]

Läs mer

Folkhälsomyndighetens statistik gäller bara ibland

Jan Strid

DEN FJÄRDE MAJ i år publicerade EU ”Europeisk webbundersökning om Covid -19 och narkotikaanvändning”. Undersökningens syftade till att kartlägga samband […]

Läs mer

Vilken sorts sakkunnig är Gardell?

Jan Strid

DE TVÅ KVINNORNA Fatima Doubakil och Maimuna Abdullahi vilka är talespersoner för MMRK (Muslimska Mänskliga Rättighetskommitten) som hade stämt Ann-Sofie Hermansson […]

Läs mer

Varför en så snabb behandling av regeringen?

Jan Strid

REGERINGEN LADE ett förslag om tillfälligt bemyndigande i smittskyddslagen. Detta innebär att regeringen kan regera via dekret, det vill säga […]

Läs mer

Är MSB verkligen lämplig att informera?

Jan Strid

REGERINGEN SKALL sända ut ett myndighetsmeddelande till allmänheten: Du stannar hemma om du känner dig sjuk med snuva, hosta eller feber […]

Läs mer

Alla sjuka får inte samma värde

Jan Strid

NU FÖRBEREDER regeringen riktlinjer för triage. I klartext vilka patienter som ska prioriteras och vilka som ska lämnas att dö, när […]

Läs mer
1 4 5 6 7 8 13