I ONSDAGS meddelade Högsta Domstolen att den  inte ger prövningstillstånd till åtalet mot Ann Sofie Hermansson, och därmed torde ärendet vara avslutat i Sverige.

Två kvinnor representerande MMRK, Maimuna Abdullahi och Fatima Doubakil, väckte enskilt åtal mot Ann Sofie Hermansson för grovt förtal alternativt förtal.

Hermansson hade i sin blogg betecknat kvinnorna som extremister och extrema. Tingsrätten menade att omdömena utgör åsikter och ej uppgifter som det står i Tryckfrihetsförordningen. ”Som tryckfrihetsbrott anses förtal som innebär att någon utpekar annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning.” (TF 7Kap 3§).

Tingsrättens dom överklagades till Hovrätten där man delvis hade andra argument men i huvudsak höll med tingsrätten och friade Hermansson. Men kvinnorna nöjde sig inte med detta utan överklagade till Högsta Domstolen.

EFTERSOM kvinnorna tidigare klagat över dålig ekonomi på grund av inställda föredrag med mera så undrar man stillsamt hur de har tänkt att betala om de förlorar.

Nu överstiger ju kostnaden miljonen. Där ingår deras egna advokatkostnader, Hermanssons advokatkostnader, skadestånd med mera. Vem eller vilka ligger bakom? Det här är ju en förföljelse mot Hermansson och mot andra politiker som vågar kritisera islam. Hur ser man på tryckfriheten?

NU TORDE ärendet vara avslutat i Sverige, men kommer kvinnorna att överklaga till Europadomstolen och förlänga pinan för Hermansson? Vi förmodade att de skulle överklaga ända till HD och kanske till EU. Vi får se.

Föregående

Västlänken visar underskott på 2,85 miljarder

Nästa

Nätverket JO-anmäler Trafikverket