Det aktiva nätverket Stoppa Västlänken Nu JO-anmäler Trafikverket för misstänkt radering av offentliga uppgifter.

Trafikverket har enligt besked till nätverket raderat samtliga nyheter publicerade på sin hemsida som var äldre än två år.
– Det innebär att det blir omöjligt för journalister, forskare och allmänhet att följa upp vilka nyheter Trafikverket har publicerat och hur och när, kommenterar nätverkets samordnare Mats Lövgren i ett färskt pressmeddelande.
Att en statlig myndighet raderar vad de har sagt och gjort måste vara ett tydligt brott mot Offentlighetsprincipen, säger Mats Lövgren också.
Nätverket anmälde därför på fredagen Trafikverket till Justitieombudsmannen (JO).

Nätverket har granskat i 15 år
Nätverket Stoppa Västlänken Nu har ingående granskat det hett omdiskuterade projektet Västlänken under 15 års tid. Det innebär bland annat att nätverket över tid har samlat på sig stor kunskap i tunnelprojektet under centrala Göteborg.
En av källorna nätverket ofta har använt sig av är nyheter Trafikverket har förmedlat via sin hemsida. Exempelvis har det handlat om nyheter som rör ingångna avtal och olika utfästelser i projektet, till exempel när det gäller budget och tidplan.

Många nyheter raderas
Trafikverket har, enligt besked till nätverket, på centralt håll beslutat att samtliga nyheter äldre än två år ska raderas från sin hemsida. De är inte heller tillgängliga som dokument att begära ut utan har raderats, kasserats. Det är nyheter som i flera fall har använts av media i rapportering ifrån och om myndighetens olika projekt.
– Medias uppgifter går i och med Trafikverkets beslut inte längre att få bekräftade eftersom de inte längre finns kvar, kommenterar Mats Lövgren.

Föregående

HD tar inte upp åtalet mot Ann Sofie Hermansson

Nästa

Rekordstort intresse för skyddsrum