Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har noterat ett enormt ökat intresse bland allmänheten för vilka och hur många skyddsrum det finns i Sverige och var de ligger.

Orsakerna antas inte oväntat vara Rysslands invasion av Ukraina, ryska hotelser om Sverige skulle lägga sig i kriget med exempelvis vapenleveranser, förnyade ryska kränkningar av det svenska luftrummet samt spekulationer i rysk stats-TV om att placera ryskt luftvärn på Gotland.
De senaste månaderna har MSB på sin hemsida haft 3,7 miljoner unika sidvisningar, en siffra som är rekord och skall jämföras med hela fjolåret då det var 30 000 visningar totalt.
Det uppger MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka till SVT-text. Hon säger också att det inte är aktuellt rensa ut eller iordningställa skyddsrum nu, men att det är bra om fastighetsägare har koll och regelbundet ser över ”förråden”.
Sverige har för närvarande 64 000 skyddsrum med plats för cirka 7 miljoner människor.

Föregående

Nätverket JO-anmäler Trafikverket

Nästa

Nybyggen på högfart - men Kyrktorget allt mer tomt och öde