I VECKAN läste vi om att Svenska Kyrkans Ansvarsnämnd hade avkragat biskopen på Gotland. Vad det innebär att avkraga en biskop är inte helt enkelt då ju svenska biskopar sedan några hundra år inte har kragar utan endast en vit rektangel under hakan.
Att avkraga är en symbolisk handling men det är inte helt klart vad det innebär. Skälet för att avkraga biskopen var dennes otrohet som han medgivit och det förtroende som därmed förloras.

OM VI GÅR tillbaka några månader så kunde vi läsa att Stiftsstyrelsen i Härnösand hade sagt upp sin biskop. Men denna biskop överklagade beslutet till kyrkans Överklagandenämnd som förklarade att Stiftsstyrelsen saknade rättslig grund att säga upp biskopen varför man tog tillbaka uppsägningen.
Här kommer ett nytt begrepp in, nämligen rättslig grund. Svenska kyrkan är ju numera en ideell förening som vilken annan förening som helst, även om kyrkan har vissa relationer till staten. Men för ideella föreningar gäller arbetsrättsliga regler, och det kan nu ställa till problem för kyrkan på Gotland.

NÄR MAN avkragade biskopen så förlorade han vigningsrätten och kan då inte arbeta som biskop, präst eller diakon. Men problemet är om han förlorar sin tjänst är det en annan sak, för en anställning regleras av arbetsrätten och facket har nog synpunkter bland andra.
Ett avskiljande från tjänst får ske antingen genom avsked eller uppsägning men båda har tydliga villkor, och otrohet är inte någon av dem. Därtill har vi frågan om vilken instans som kan avskeda eller säga upp biskopen,
Arbetsrättsligt skall det vara arbetsgivare och arbetsgivare är den som betalar ut lön och frågan är vem det är eftersom det utöver lön ingår andra förmåner som bostad till exempel.

ANNARS HAR Sverige ett annat system som kyrkan särskilt anammat och framför allt praktiserat när det gäller främst kyrkoherdar och den är så kallat ”utköp”. Det vill säga att om kyrkoherden säger upp sig så får han ett vederlag, och säga upp sig själv är tillåtet.
Detta förfarande liknar muta men då ingen, varken personen som ger eller personen som får mutan, lär gå till domstol så vet vi inte om det är en tillåten muta. Problemet är bara att det är medlemmarna som får betala för att arbetsgivaren inte kan avskeda eller säga upp personen, utan gör det lätt för sig och mutar. Detta förfarande är också vanligt bland myndigheter där allmänheten står för fiolerna.

DET SKALL BLI intressant att se hur historien på Gotland kommer att sluta och vi förhoppningsvis kommer att få klara definitioner kyrkligt såväl som samhälleligt.

Föregående

Hon tog hem Solistpriset med Mendelssohn

Nästa

Kommunstyrelsen sa nej till budgetskydd för Västlänken