Det blev inte oväntat blankt avslag i kommunstyrelsen på Demokraternas yrkande att kommunen borde begära statlig garanti mot eventuellt oväntade kostnader för för byggandet av Västlänken.

Yrkandet föranleddes bland annat av att ett eventuellt överdrag i budgeten för Västlänken inte skall drabba sjukvården i regionerna eller den kommunala välfärden i Göteborg.
Demokraterna lade ett yrkande med förslag till beslut mot bakgrund att Trafikverket nyligen aviserat att de inte kan garantera tidplan och budget”, skrev Carina Bulic i en kommentar till beslutet och fortsatte: ”Inte ens i denna, som man kan tycka, enkla fråga gick det att enas om fanns något intresse av att skydda välfärden från överraskningar från Trafikverket.”

Tomt i den budgeterade kassan
Carina Bulic är politisk sekreterare hos Demokraterna och var tidigare sakkunnig i den uppmärksammade rättegången kring tillståndet att få bygga Västlänken. Ett annat av Demokraternas skäl bakom yrkandet var att nätverket ”Stoppa Västlänken Nu” den senaste tiden flera gånger kunnat visa, att endast en mindre del av tunnelbygget genomförts för en större del av budgeten på 20 miljarder i 2009 års penningvärde. (Nästan 30 miljarder i dagens penningvärde.) I vissa tunnelavsnitt är budgeterade medel redan slut eller kommer att vara det senare i år.

Mp och V är säkrast på att budgeten hålls
Sju av kommunstyrelsens nio partier är i tre olika yttranden övertygade om att det inte är någon fara på taket. Motiveringarna till avslaget skiljer sig mellan de olika blocken.
Säkrast är Miljöpartiet och Vänstern i sitt gemensamma yttrande: ”I avtalen om Västlänken framgår att den avsatta budgeten ska räcka.”
M+L+C+KD menar att de inte hört något om att budgeten inte håller och att avtal ska hållas.
M har två ledamöter i styrgruppen för Västsvenska paketet där Trafikverket vid en dragning i slutet av förra året medgav att de inte kunde säga något säkert om vare sig budget eller tidplan.

Inget parti har planer på att skjuta till pengar
De fyra partierna skriver också att ”vi har inga planer på att skjuta till nya medel från Göteborgs stads sida”.
Bra så” kommenterar Carina Bulic, ”men detta påstående lär knappast räcka långt när TRV börjar skicka fakturor”.
Även S skriver i sitt yttrande att avtal skall hålla men hänvisar till representanter med ”rätt mandat och kompetens” (underförstått att detta saknas i kommunstyrelsen?).
S tar också tillfället i akt att ursäkta sin inblandning i den dåliga förankringen av ”vissa delar av Västsvenska Paketet”. 

Föregående

Kommer kyrkan att "muta" den avkragade biskopen?

Nästa

Spårvägen hutas åt sen chef anställt kompis